01.10.2021 №299 «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия » саясий партиясынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жөнүндө

 

 

2021-жылдын 28-сентябрында «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясы мурда сунуш кылган, шайлоо жана финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн чакыртып алуу жөнүндө, жана шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары Н.К. Кенжеевти жана финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары У.Т. Алыбеваны дайындоо жөнүндө билдирди.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ  КЫЛАТ:

 

1. «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү  боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 1-сентябрындагы № 169 чечими менен «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары катталган Суйундук  уулу Даниярдын каттоосу жокко чыгарылсын.

2. Бул чечим күчүнө кирген учурдан тартып, «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары Суйундук уулу Даниярга берилген № 13 каттоо күбөлүгү анык эмес деп таанылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 1-сентябрындагы № 169 чечими менен «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын  финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары катталган Сапаралиеву Кульбарчын Абдилхасимовнанын каттоосу жокко чыгарылсын.

4. Бул чечим күчүнө кирген учурдан тартып,  «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынан финансылык маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары Сапаралиева Кульбарчын Абдилхасимовнага берилген № 14 каттоо күбөлүгү анык эмес деп таанылсын.

5. «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары Кенжеев Нурлан Алымбекович.

6. «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары Алыбаева Уулбала Ташибековна катталсын.

7. «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын катталган ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө бекитилген үлгүдөгү күбөлүктөр берилсин.

8. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жарыялансын.

9. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер жана  саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Н.Ч. Койчукеевге жүктөлсүн.

 

ТӨРАГАНЫН ОРУН БАСАРЫ                                     Т. ШАЙНАЗАРОВ

 

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 1-октябры

№ 299