21.12.2020 №296 2021-ж10-январында Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумду даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде санитардык- эпидемиологиялык коопсуздукту жана COVID-19дан жарандардын ден соолугун коргоону камсыз кылуу боюнча аракеттердин алгоритми

2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумду даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде санитардык- эпидемиологиялык коопсуздукту жана COVID-19дан жарандардын ден соолугун коргоону камсыз кылуу боюнча аракеттердин алгоритми жѳнүндѳ

 

2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасында шайлоону жана башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумду даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде санитардык- эпидемиологиялык коопсуздукту жана жарандардын ден соолугун коргоону камсыз кылуу максатында, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумду даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде санитардык- эпидемиологиялык коопсуздукту жана COVID-19дан жарандардын ден соолугун коргоону камсыз кылуу боюнча аракеттердин алгоритми бекитилсин.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин кѳчүрмѳсү аймактык шайлоо комиссияларына жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына жѳнѳтүлсүн.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                  Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 21-декабры

№ 296