14.12.2020 №293 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторун түзүү жөнүндө

2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторун түзүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен 2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана өткөрүүгө байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине ылайык, референдумда үгүт жүргүзүү процессине жарандардын мыйзамдуу жана бирдей катышуусун, рефрендумдун катышуучуларын маалымдоону камсыз кылуу, ошондой эле референдумдун катышуучуларынын конституциялык укуктарын сактоонун жана жүзѳгѳ ашыруунун башка кепилдиктерин камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоожана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:


1. Кыргыз Республикасынын референдумунда үгүт жүргүзүү топторун каттоо жѳнүндѳ арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ тиркемеге ылайык түзүлсүн.

2. 2020-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун ѳткѳрүүдѳ тийиштүү маселелер боюнча иш жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 25-октябрындагы №266 чечими менен түзүлгѳн жумушчу топторго жүктѳлсүн.

 

3. Жумушчу топтор белгиленген тартипте эксперттерди, адистерди тартуугаукуктуудепбелгиленсин.

4. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынынрасмийсайтынажарыялансын.

5. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н.Шайлдабековага жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                  Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 14-декабры

№ 293