29.01.2024 №2 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформаны жүргүзүү боюнча милдеттери жөнүнд

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформаны жүргүзүү боюнча милдеттери жөнүндө

 

2023-жылдын 29-декабрында «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин №370 Жарлыгы кабыл алынган.

Жарлыкта административдик-аймактык реформаны Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде жүргүзүү каралган.

Жарлыкта мамлекеттик органдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, анын ичинде Бишкек жана Ош шаарларынын милдеттери аныкталган; административдик-аймактык реформаны пилоттук режимде жүргүзүү боюнча Жол картасы бекитилди, анда Борбордук шайлоо комиссиясынын реформаны ишке ашыруу процессине катышуусу да каралган.

БШКнын административдик-аймактык реформанын алкагында тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүсү, административдик-аймактык реформага байланыштуу БШКнын ыйгарым укуктарынын чегинде зарыл чараларды өз убагында жана сапаттуу кабыл алуу максатында, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы №370 Жарлыгын, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жана аны ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын милдеттери жөнүндө маалымат эске алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгы төмөнкүдөй зарыл чараларды көрсүн:

- пилоттук режимде административдик-аймактык реформаны жүргүзүүнүн максаттары жана тартиби жөнүндө маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрдагы № 370 Жарлыгы менен бекитилген Жол картасынын 5-пунктуна ылайык жаңыдан уюшулган айылдык аймактардын жана шаарлардын жергиликтүү кеңештеринин ишин уюштуруу, төрагаларын шайлоону өткөрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин региондордогу ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, анын ичинде Бишкек жана Ош шаарлары менен өз ара аракеттенүүдө аймактык шайлоо комиссияларынын ишин координациялоо жана уюштуруу-методикалык камсыз кылуу - (график, шайлоо комиссияларынын ишин координациялоо, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүү ж.б.).

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратына:

- административдик-аймактык реформаны ишке ашырууну эске алуу менен шайлоо, анын ичинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдарга зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыксын;

- шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктарынын чегинде этап-этабы менен иш-чараларды иштеп чыгуу максатында пилоттук режимде административдик-аймактык реформанын ишке ашырылышына туруктуу мониторинг жана талдоо жүргүзсүн;

- жогоруда көрсөтүлгөн милдеттерди ишке ашырууга байланышкан уюштуруучулук, усулдук жана финансылык чараларды көрсүн. 

4. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                            Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2024-жылдын 29-январы

№ 2