29.01.2024 №1 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2024-2027-жылдарга Стратегиялык планынын долбоору жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2024-2027-жылдарга Стратегиялык планынын долбоору жөнүндө

 

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлдагы №16 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Регламентине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2024-2027-жылдарга Стратегиялык планы (мындан ары – Стратегиялык план) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппараты:

- Стратегиялык планды ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын деталдаштырылган планын иштеп чыксын;

- Стратегиялык планды белгиленген мөөнөттө аткаруу боюнча чараларды көрсүн;

- квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 5-күнүнөн кечиктирбестен, Стратегиялык планда каралган чаралардын аткарылышы жөнүндө маалымат берсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Н.К.Шайлдабековага жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                               Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 29-январь 2024-жыл

№1