04.12.2020 №284 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.О. Калмаматовдун интервьюсуна карата «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануусу жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

Б.О. Калмаматовдун интервьюсуна карата
«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция»
КБнын даттануусу жѳнүндѳ

 

2020-жылдын 30-ноябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБдан даттануу келип түшкѳн, анда арыз ээси «Азаттык» маалымат агенттигине берген интервьюсуна байланыштуу КР Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.О. Калмаматовдун аракетине укуктук баа берүүнү жана анын аракетинде шайлоо мыйзамдарын бузуу бар болсо жоопко тартууну суранган.

2020-жылдын 1-декабрында Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын даттанууларын жана арыздарын кароо боюнча жумушчу топ менен шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселеси жана үгүт эрежелери боюнча жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топтор) биргелешкен жыйынында «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын 2020-жылдын 30-ноябрындагы № 01-13/3538 даттануусу каралган.

Жумушчу топтун кошмо жыйынында арыз ээси, КР Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу ѳкүлү М.К. Мойдунов катышкан.

Өзүнүн даттануусунда арыз ээси YouTube видеохостингинде Б.О. Калмаматовдун «Азаттык» маалымат агентигине берген интервьюсу жарыялангандыгын, анда талапкерге карата шайлоочулардын терс мамилесин түзүүгѳ кѳмѳктѳшкѳн сѳздѳр камтылгандыгын кѳрсѳткѳн. Мында арыз ээси «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 28-беренесинин 6-бѳлүгүнүн 4-пунктуна таянган, бирок талапкер Б. Калмаматов тарабынан кѳрсѳтүлгѳн норма кантип бузулгандыгын кѳрсѳткѳн эмес жана далилдерин берген эмес.

Кароонун жыйынтыктары боюнча Жумушчу топтор талапкер Б. Калмаматов тарабынан «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын нормаларын бузуу жок экендиги тууралуу биргелешкен чечим кабыл алышкан.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы ѳзүнүн жыйынында даттанууну, Жумушчу топтордун бирелешкен чечимин угуп жана талкуулап, тѳмѳнкүдѳй тыянакка келет.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 6-бѳлүгүнүн 4-пунктуна ылайык «Талапкер, саясий партия үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн берилген телеберүүнү ишке ашыруучу уюмдардын каналдарында үгүт жүргүзүү үчүн берилген эфир убактысын, басылма продукцияны, аянтчаны төмөнкү максаттарга колдонууга укугу жок: 1) талапкерге (талапкерлерге), саясий партияга каршы добуш берүүгө чакырыктарды таратууга; 2) тигил же бул талапкер шайланган учурда мүмкүн болуучу терс натыйжаларды сыпаттоого;3) кайсы бир талапкер (кайсы бир талапкерлер), катталган талапкерди көрсөткөн саясий партия тууралуу маалыматтар көз көрүнөө басымдуулук кылган, терс пикирлер менен коштолгон маалыматтарды таратууга; 4) талапкерге, катталган талапкерди көрсөткөн саясий партияга карата шайлоочуларда терс мамилени жаратууга көмөктөшүүчү маалыматтарды таратууга».

Кѳрүнүп тургандай, ушул беренедеталапкерүгүт жүргүзүү мезгилинде үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн берилген телеберүүнү ишке ашыруучу уюмдардын каналдарында үгүт жүргүзүү үчүн берилген эфир убактысын, басылма продукцияны, аянтчаны колдонууда шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү укугун кыянатчылык менен пайдаланууга жол берилбей тургандыгы белгиленген.

Бирок атылган чыгып сүйлѳѳдѳ талапкер кайсы-бир талапкерлердин конкреттүү фамилияларын атаган эмес, жалпысынани кырдаал жѳнүндѳ айткан.

Баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинин 10-бѳлүгүн, 28-беренесинин 6-бѳлүгүнүн, «Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумду өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

 

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкер Б.О. Калмаматовду жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануусун канаатандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү А.Т. Асаналиевге жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                  Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 4-декабры

№ 284