04.12.2020 №283 Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкер К. Чороевге карата «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын арызы жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкер К. Чороевге карата «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын арызы жѳнүндѳ

2020-жылдын 4-декабрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын 2020-жылдын 30-ноябрындагы № 01-13/3537 арызы боюнча Кыргыз Республикасында шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин даттанууларын жана арыздарын кароо боюнча жумушчу топ менен шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъектерин маалымдоо маселеси жана үгүт эрежелери боюнча жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топтор) биргелешкен чечимин карап чыгып, тѳмѳндѳгүлѳрдү белгилейт.

Өзүнүн арызында «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБ Кабалар сайтында КР Президентине талапкер К. Чороев менен интервью жарыялангандыгын кѳрсѳткѳн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 23-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык: Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганда токтойт.

Ушуга байланыштуу КР Президентине талапкер К. Чороевдин аракеттерине укуктук баа берүүнү суранган.

Даттанууну объективдүү жана ар тараптуу кароо максатныда «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБ арыз ээси тарабынан Э. Ирискулбеков Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К. Чороев чакырылган.

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер аталган интервью маалыматтык мүнѳзгѳ, эксперттик кѳз карашка ээ жана Кыргызстанды экономикалык жактан ѳнүктүрүүгѳ сунуш экендигин, ошондон улам ѳзүнүн аракетинде үгүт эрежелерин бузуунун белгилери жоктугун түшүндүрдү.

Маалыматты угуп жана талкуулап, интервьюну карап, талаптардын, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К. Чороевдин жана «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБ тарабынан Э. Ирискулбековдун түшүндүрмѳлѳрүн иликтеп чыгып, Борбордук шайлоо комиссиясы КР Президентинин кызмат ордуна талапкер К. Чороевдин аракеттеринде «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген үгүт эрежелерин бузууну тапкан жок, анткени интервьюда эксперттик кѳз карашта Кыргыз Республикасын экономикалык ѳнүктүрѳѳгѳ сунуштар козголгон.

Баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесинин жана “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесин, 2020-жылдын 26-июнундагы № 115 жана “Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча Жумушчу топ жѳнүндѳ” жобону жана 2017-жылдын 10-июлундагы № 117 Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумду өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттердин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ жөнүндө» жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкер К. Чороевди жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануусун канаатандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Т. Асаналиевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                    Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 4-декабры

№ 283