04.12.2020 №281 Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкер К.К. Исавдин чыгып сүйлѳгѳн сѳзүнѳ карата «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануусу жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкер К.К. Исавдин чыгып сүйлѳгѳн сѳзүнѳ карата «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануусу жѳнүндѳ

 

2020-жылдын 30-ноябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануу келип түшкѳн, даттанууда арыз ээси Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкер К.К. Исавдин Nazar News маалыматтык сайтында жарык кѳргѳн интервьюсуна карата укуктук баа берүүнү жана анын аракеттеринде шайлоо мыйзамдарын бузуу бар болсо, аны жоопкерчиликке тартууну суранган.

2020-жылдын 1-декабрында Кыргыз Республикасында шайлоо жана рефрендум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын даттанууларын жана арыздарын кароо боюнча жумушчу топ менен шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъектерин маалымдоо маселеси жана үгүт эрежелери боюнча жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топтор) кошмо жыйынында «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын 2020-жылдын 30-ноябрындагы № 01-13/3535 даттануусу каралган.

Жумушчу топтордун кошмо жыйына арыз ээси, ошондой эле КР Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу ѳкүлү Э. Абельдиева катышкан.

Арыз ээси ѳзүнүн даттануусунда Nazar News МАнын сайтына К, Исаевдин интервьюсу жарыяланган, ал жерде ал талапкерге карата терс мамиле жаратышы мүмкүн болгон пикирин билдиргендигин кѳрсѳткѳн. Мында арыз ээси «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 6-бѳлүгүнүн 4-пункутуна шилтеме келтирген.

Даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча Жумушчу топтор талапкер К.К Исаев тарабынан «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын нормаларын бузуу жок экендиги тууралуу биргелешкен чечим кабыл алган.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы ѳзүнүн жыйынында даттанууну, Жумушчу топтордун биргелешкен чечимин угуп жана талкуулап, тѳмѳндѳгүдѳй жыйынытыкка келет.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 6-бѳлүгүнүн 4-пунктуна ылайык «Талапкер, саясий партия үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн берилген телеберүүнү ишке ашыруучу уюмдардын каналдарында үгүт жүргүзүү үчүн берилген эфир убактысын, басылма продукцияны, аянтчаны төмөнкү максаттарга колдонууга укугу жок: 1) талапкерге (талапкерлерге), саясий партияга каршы добуш берүүгө чакырыктарды таратууга; 2) тигил же бул талапкер шайланган учурда мүмкүн болуучу терс натыйжаларды сыпаттоого; 3) кайсы бир талапкер (кайсы бир талапкерлер), катталган талапкерди көрсөткөн саясий партия тууралуу маалыматтар көз көрүнөө басымдуулук кылган, терс пикирлер менен коштолгон маалыматтарды таратууга; 4) талапкерге, катталган талапкерди көрсөткөн саясий партияга карата шайлоочуларда терс мамилени жаратууга көмөктөшүүчү маалыматтарды таратууга”.

Ошентип, ушул беренеде талапкер үгүт жүргүзүү мезгилинде үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн берилген телеберүүнү ишке ашыруучу уюмдардын каналдарында үгүт жүргүзүү үчүн берилген эфир убактысын, басылма продукцияны, аянтчаны колдонууда шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү укугун кыянатчылык менен пайдаланууга жол берилбей тургандыгы белгиленген.

Бирок аталган чыгып сүйлѳѳдѳ талапкер конституциялык реформанын азыркы актуалдуу маселелерине тийиштүү сүйлѳгѳн. Мындай шартта Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы КР Президентинин кызмат ордуна талапкер К.К. Исаевдин аракетинен “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 6-бѳлүгүнүн 4-пунктунун нормасын бузуу белгилерин таба алган жок.

Баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинин 10-бѳлүгүн, 28-беренесинин 6-бѳлүгүн, «Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумду өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) карап чыгышынын тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликкае алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Президентинини кызмат ордуна талапкер К.К. Исавди жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ «Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» КБнын даттануусун канаатандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү А.Т. Асаналиевге жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                   Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 4-декабры

№ 281