25.10.2020 №266 Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторун түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторун түзүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо жѳнүндѳ»Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 24-октябрындагы №263 токтому менен шайлоо датасы аныкталган Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоонудаярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурдашайлоону өткөрүүдө жарандардын өз эрк-ниетинаң-сезимдүү билдирүүсүнө, шайлоонун айкындуулугуна көмөктөшүү, талапкерлер үчүн тең жана калыс шарттарды түзүү, үгүт жүргүзүүдө жарандардын шайлоо укуктарын сактоо, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын, саясий партиялардын жана башка органдардын, уюмдардын аракеттерине (аракетсиздиктерине) же чечимдерине карата даттануу мүмкүнчүлүгүн берүү, ошондой эле талапкерлердин шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын түшүү булактарын туура эсепке алууну жана пайдаланууну контролдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкүдөй Жумушчу топтор түзүлсүн:

 - Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топ;

  - Кол коюу барактарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ;

  - Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъектилерин маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча жумушчу топ;

- Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топ;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу көзөмөлдөө-текшерүү тобу.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрү жумушчу топторготөмөнкүдөй тартипте бөлүштүрүлсүн:

1) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топко:

- А. Ж. Эшимов - жумушчу топтун жетекчиси,

- Е. Дж. Джилкичиева - жумушчу топтун мүчөсү,

- Б. С. Кадыров - жумушчу топтун мүчөсү,

- К. М. Осмоналиев - жумушчу топтун мүчөсү;

2. Кол коюу барактарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топко:

- А.Г. Бекматов - жумушчу топтун жетекчиси,

- А.Ж.Эшимов - жумушчу топтун мүчөсү,

- А.Т. Асаналиев - жумушчу топтун мүчөсү,

- Г.М. Баатырова - жумушчу топтун мүчөсү,

- Е.Дж.Джилкичиева - жумушчу топтун мүчөсү,

- Г.К. Джурабаева - жумушчу топтун мүчөсү,

- Б.С. Кадыров - жумушчу топтун мүчөсү,

- К.М. Осмоналиев - жумушчу топтун мүчөсү,

- А.С. Сатыгулов - жумушчу топтун мүчөсү,

- Т.У. Шайназаров - жумушчу топтун мүчөсү;

3)Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъектилерин маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча жумушчу топко:

- Г.К. Джурабаева – жумушчу топтун жетекчиси,

- А.Г. Бекматов- жумушчу топтун мүчөсү,

- А.С. Сатыгулов- жумушчу топтун мүчөсү;

4)Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топко:

- А.Т.Асаналиев- жумушчу топтун жетекчиси,

- Г.М. Баатырова - жумушчу топтун мүчөсү,

- Б.С. Кадыров - жумушчу топтун мүчөсү;

5) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу көзөмөлдөө-текшерүү тобуна:

- Г.М. Баатырова- жумушчу топтун жетекчиси,

- А.Т.  Асаналиев - жумушчу топтун мүчөсү,

- Е.Дж. Джилкичиева- жумушчу топтун мүчөсү;

6) Ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топко

- Н.К. Шайлдабекова- топтун жетекчиси,

- Г.К. Джурабаева- топтун мүчөсү,

- К.М.Осмоналиев - топтун мүчөсү,

- Т.У. Шайназаров -топтун мүчөсү.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы жумушчу топтордун жетекчилеринин сунушу менен жумушчу топтордун курамын бекитсин.

4. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Н.К. Шайлдабековага жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                             Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 25-октябры

№ 266