26.12.2023 №226 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 22-мартындагы №5 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2023-жылдын 22-мартындагы №5 чечими менен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) курамы бекитилген.

Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынан (2023-жылдын 2-ноябрындагы  кириш №7/1920) жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинен (2023-жылдын 23-ноябрындагы кириш №8/1991) Жумушчу топтун курамынан мүчөлөрдү чыгаруу жана Жумушчу топтун курамына жаңы өкүлдөрдү киргизүү тууралуу сунуштар келип түшкөн.

 Жогоруда аталган сунуштардын негизинде, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратындагы кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3-беренесинин 3-пунктун, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы        

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

         1. Борбордук шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 22-мартындагы №5 чечими менен бекитилген ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча жумушчу топтун курамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын саламаттык сактоо жана социалдык коргоо бѳлүмүнүн эксперти Орозалиев Жаныбек Аманович, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын башкы адиси Рыскулова Зульфира Анарбековна, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын шайлоо комиссиялары менен ѳз ара аракеттешүү жана методология секторунун системалык администратору Шералиева Айнагул Рысбаевна Жумушчу топтун курамынан чыгарылсын;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын   Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын уюштуруу жана аймактар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору Табылдиев Чынгыз Тынычбекович, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин мединциналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын жетектөөчү адиси Атакозуева Гульнура Мамановна,  Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын шайлоо комиссиялары менен ѳз ара аракеттешүү жана методология секторунун системалык администратору Жумаева Милана Бактыбековна Жумушчу топтун курамына киргизилсин.

         2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

         3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.К. Жумалиевага жүктѳлсүн.

        

ТӨРАГА                                                                   Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2023-жылдын  26-декабры

№ 226

негиздеме-маалымкат