26.05.2023 №111 №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер А.К. Айтбаевге карата Бишкек шаарынын Ленин райондук ИИБ маалыматы жѳнүндѳ

2023-жылдын 23-майында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Ыкчам таасир этүү координациялык тобуна «Facebook» социалдык түйүнүндѳ «Кулматова Бермет», «Аскарова Аксаамай» жана «Эрматов Казыбек» пайдалануучулардын баракчасында №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер А.К. Айтбаев тарабынан шайлоо мыйзамдарын бузуу болгондугу жѳнүндѳ маалымат жарыяланган.

Жогоруда талган пайдалануучулардын жарыялоосунда №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер А.К. Айтбаевди колдогон үгүттѳѳ иш-чарасына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын документ менен камсыздоо бѳлүмүнүн жетекчиси А. Бакировдун катышкандыгы тууралуу билдирилген. Жарыялоодогу маалыматка ылайык үгүттѳ иш-чарасына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.К. Мадумаров катышкан, ал талапкер А.К. Айтбаевди колдогон А. Бакировдун чыгып сүйлѳѳсүн жана иштерин кубаттаган.

Бул маалымат текшерүү жана укуктук баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине жѳнѳтүлгѳн, кийин Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБ тергѳѳ кызматынын маалыматтардын электрондук журналында №02-001-2023-012081, №02-001-2023-012074, №02-001-2023-012112 катталаган.

2023-жылдын 23-майында ушуга окшош маалымат «Сулайманова Натийже» жана «Ибрагимов Данияр» пайдалануучулары тарабынан ошол эле социалдык түйүндѳ талапкер А.К. Айтабевди колдогон үгүт жүргүзүү иш-чарасына мамлекеттик кызматчылар А. Бакиров жана С. Бараканова катышкандыгы тууралуу жарыяланган. Маалымат текшерүү жана укуктук баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине жѳнѳтүлгѳн жана Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБ тергѳѳ кызматынын маалыматтардын электрондук журналында №02-001-2023-012076 катталаган.

Ошондой эле пайдалануучулар «Акылбеков Руслан» жана «Назаров Сапар» 2023-жылдын 23-майында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.К. Мадумаровдын жардамчысы Шамшидин уулу З. талапкер А.К. Айтбаевди үгүттѳѳ иштерине катышкандыгы тууралуу билдиршкен.

Пайдалануучулар ѳздѳрүнүн кайрылууларында ошондой эле «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясынын мүчѳлѳрү Ураимова М., Умаралиева Б., Кубанычбекова Н. тарабынан демѳѳрчүлүк иштер жзүргүзүлгѳндүгү жѳнүндѳ белгилешкен, аталган адамдардын социалдык түйүндѳрдѳгү жарыяланмаларында сыягы булар тастыкталган.

2023-жылдын 23-майында жогоруда кѳрсѳтүлгѳн арыздар текшерүү жана укуктук баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине жѳнѳтүлгѳн жана Бишкек шаарындагы Ленин районунун ИИБ тергѳѳ кызматынын маалыматтардын электрондук журналында №02-001-2023-01263, №02-001-2023-012128 катталаган.

2023-жылдын 25-майында Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратында аталган адамдардын ээлеген кызмат орундары жѳнүндѳ маалымат берүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине суроо-талап жѳнѳткѳн.

2023-жылдын 25-майында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен жооп келип түшкѳн (№7/823), ага ылайык:

- Шамшидин уулу З. – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин «Бүтүн Кыргызстан» фракциясынын лидери А.К. Мадумаровдун кеңешчиси болуп саналат;

- Бакиров А.Ж. – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин «Бүтүн Кыргызстан» фракциясынын катчылыгынын башчысы болуп саналат;

- Бараканова С.Н. – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин «Бүтүн Кыргызстан» фракциясынын катчылыгынын эксперти болуп саналат;

2023-жылдын 26-майында Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына Ленин районунун ИИБ начальнигинин орун басары – Кыдырбаев Н.Ж., Ленин районунун тергѳѳ кызматынын начальниги– Кайкиев Р.Б., Бишкек шаарынын прокурорунун орун басары
– Мамыров А.О., Ленин районунун прокурору – Кожобердиев Ш.А. катышты жана чыгып сүйлѳшүп, ар бир келип түшкѳн фактылар боюнча маалымат беришти.

Укук коргоо органдарынын маалыматтары боюнча ыкчам тергѳѳ иш-чараларынын жүрүшүндѳ Шамшидин уулу З. Бакиров А. жана Бараканова С. суралышкан.

Укук коргоо органдары тарабынан жогорду аталган адамдар үгүт жүргүзүү күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.К. Мадумаровду коштоп жүрүшкѳндүгү, бирок үгүт жүргүзүү иш-чарасына катышпагандыктары аныкталган.

Жыйында талапкер А.К. Айтбаевдин финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү А. Карабаева ѳзүнүн сѳзүндѳ Шамшидин уулу З., Бакиров А., Бараканова С. чынында эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.К. Мадумаровду коштоп жүрүшкѳндүгү жана үгүт жүргүзүү күнү анын жанында болгондугу тууралуу билдирди. А. Карабаева аталган адамдар үгүт жүргүсүшпѳгѳндүгүн жана талапкер А.К. Айтбаевди колдоочу үгүт иштерине тартылбагандыгын билдирди.

Сотко чейинки ѳндүрүш боюнча №02-001-2023-012081, №02-001-2023-012074, №02-001-2023-012112, №02-001-2023-012076, №02-001-2023-01263, №02-001-2023-012128 Бишкек шаарындагы Ленин районунун ИИБ маалыматын угуп жана талкуулап, Борбордук шайлоо комиссиясы аларды эске алуу максатка ылайыктуу деген жыйынтыкка келет.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесине ылайык, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын констиуциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 4-февралындагы № 33 токтому менен бекитилген «Ыкчам таасир этүү координациялык тобунун иштѳѳ тартиби жѳнүндѳ» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Сотко чейинки №02-001-2023-012081, №02-001-2023-012074, №02-001-2023-012112, №02-001-2023-012076, №02-001-2023-01263, №02-001-2023-012128 ѳндүрүш боюнча Бишкек шаарындагы Ленин районунун ИИБ маалыматы эске алынсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары, Ыкчам таасир этүү координациялык тобунун жетекчиси Т. Шайназаровго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                             Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 26-майы

№ 111