26.05.2023 №116 ишкек шаарынын Ленин районунун ИИБ нын №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Т.Бакир уулу тарабынан шайлоо алдындагы үгүт шарттарын бузуу тууралуу маалыматы жөнүндө

Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБ нын №26 Ленин
бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Т.Бакир уулу
тарабынан шайлоо алдындагы үгүт шарттарын бузуу тууралуу маалыматы жөнүндө

2023-жылдын 26-майында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Бишкек шаарынын Ленин райондук ИИБ нан шайлоо алдындагы үгүт шарттарын бузуу тууралуу материал келип түшкөн.

Келип түшкөн материалга негизинде, Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топ (мындан ары – жумушчу топ), Бишкек шаары, Ш.Руставели көчөсү №1 дарегинде жайгашкан «Азия Молл» соода борборунун кампасынын дубалына мыйзам талаптарын бузуу менен, менчик ээсинин тиешелүү макулдугусуз жана ижара келишимдерин түзбөстөн талапкер Т.Бакир уулунун үгүт баннери илингендиги аныкталган.

Ар тараптуу жана объективдүүлүк үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна талапкер Т.Бакир уулунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү чакыртылынган, бирок алар отурумга келген жок.

Борбордук шайлоо комиссиясы жумушчу топтун маалыматын угуп, берилген материалды карап чыгып, төмөнкүлөргө келди.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 41-беренесинин 10-бөлүгүнө ылайык:

«Жарандар жана юридикалык жактар талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоого көмөктөшүүчү иш аракеттерге шайлоо фонддору аркылуу гана каржылык (материалдык) колдоо көрсөтүүгө укуктуу.

Юридикалык жактарга, алардын филиалдарына, өкүлчүлүктөрүнө, ошондой эле жеке адамдарга шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү, товарларды сатууну бекер аткарууга же негизсиз төмөндөтүлгөн бааларда аткарууга тыюу салынат. Талапкерлердин, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары, байкоочулары, шайлоо комиссиялардагы өкүлдөрү, өздөрүнүн ыйгарым укуктарын, шайлоого түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү бекер аткарууга укуктуу».

Ошону менен бирге, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнунда №112 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» жобонун 48-пунктуна ылайык: «Басма үгүт материалдары көрсөтүлгөн обьекттердин менчик ээлеринин макулдугу жана тийиштүү шартта гана илинет (жабыштырылат, жайгаштырылат)».

Ошентип, материалды изилдөөдө №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Т.Бакир уулу тарабынан шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттарын бузуу фактысы тастыкталды.

Шайлоо комиссиялары шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартибинин сакталышын көзөмөлдөйт жана кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды көрөт деп конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн.

Жумушчу топтун чечими менен, Борбордук шайлоо комиссиясына талапкер Т.Бакир уулуну Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык, шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартибинин бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу сунуш кылынган.

Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин
65-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык: «
Шайлоочу, байкоочу, талапкер же анын өкүлү, ишенимдүү адамы тарабынан шайлоо жөнүндө мыйзамдарда каралган шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарынын бузулушу – жеке жактарга 75 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет».

Жогорудагылардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8- беренелерин, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнунда №112 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Материалдар №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Бакир уулу Турсунбайды Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ маселени кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жѳнѳтүлсүн.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси
У.К. Жылкыбаевге жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                            Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 26-майы

№116