22.04.2024 №91 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 22-мартындагы чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2023-жылдын 22-мартындагы №5 чечими менен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) курамы бекитилген.

Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен (2024-жылдын 26-мартындагы  кириш №8/456) жана Кыргызстанда билим берүүнү өнүктүрүү ассоциациясынан (2024-жылдын 28-мартындагы кириш №17/481) Жумушчу топтун курамынан мүчөлөрдү чыгаруу жана Жумушчу топтун курамына жаңы өкүлдөрдү киргизүү тууралуу сунуштар келип түшкөн.

Жогоруда аталган сунуштардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3-беренесинин 3-пунктун, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы        

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Борбордук шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 22-мартындагы №5 чечими менен бекитилген ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча жумушчу топтун курамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин министрдин мурдагы орун басары Алыбаева Жаныл Ишенбековна Жумушчу топтун курамынан чыгарылсын;

- Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин министрдин орун басары Мамат уулу Чынгызбек, Кыргызстанда билим берүүнү өнүктүрүү  ассоциациясынын мүчөсү Дыйканбаева Сейнеп Жумушчу топтун курамына киргизилсин.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну ѳркүндѳтүү боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.К. Жумалиевага жүктѳлсүн.

        

ТӨРАГА                                                                       Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                                                        

Бишкек ш., 2024-жылдын  22-апрели

№ 91

 

негиздеме-маалымкат