№209 №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоону даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн жүрүшүндѳ шайлоо мыйзамдарынын бузулушу боюнча укук коргоо органдары тарабынан кабыл алынган чаралар жѳнүндѳ

2023-жылдын 8-сентябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – БШК) жыйынында №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоону даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн жүрүшүндѳ келип түшкѳн билдирүүлѳр жѳнүндѳ Ыкчам чара кѳрүү координациялык тобунун (ЫЧКТ) маалыматы угулду.

Жыйынга укук коргоо органдарынын жана кѳзѳмѳлдѳѳ органдарынын ѳкүлдѳрү: Бишкек шаарынын ИИББнин начальнигинин орун басары Ч.А. Майлыбеков, Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнин начальнигинин орун басары Н.Д. Кыдырбаев, Бишкек шаарынын Ленин районунун прокурорунун орун басары Р. Абдрахман катышты.

ЫЧКТнын координатору, БШКнын тѳрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровдун маалыматы боюнча шайлоо ѳнѳктүгү башаталгандан бери 2023-жылдын 8-сентябрын кошуп алганда ЫЧКТга 4 бузуулар жѳнүндѳ билдирүү келип түшкѳнүн маалымдады. Келип түшкѳн арыздар мүнѳзү боюнча: 3 билдирүү шайлоочулардын добуштарын сатып алуу жана 1 билдирүү талапкердин соттуулугу жоюлбагандыгы боюнча болгон. Келип түшкѳн бардык билдирүүлѳр укук коргоо органдарына кароого жана укуктук баа берүү боюнча токтоосуз түрдѳ жѳнѳтүлгѳн.

Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнин начальнигинин орун басары Н.Д. Кыдырбаев шайлоо башталгандан бери Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБне шайлоо мыйзамдарын бузуулар жѳнүндѳ 7 билдирүү келип түшкѳндүгүн билдирди. Мында Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнин тергѳѳ кызматынын тергѳѳгѳ чейинки текшерүүсүнүн натыйжасында шайлоо мыйзамдарынын бузулушу жѳнүндѳ 2 факты боюнча кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жазык-процессуалдык кодексинин 27-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пунктунун негизинде иш козгоодон баш тартылган:

- Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнин тергѳѳ кызматынын МЭЖ №02-001-2023-021509 (шайлоочулардын добуштарын сатып алуу мүмкүн болушу жѳнүндѳ);

- Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнин тергѳѳ кызматынын МЭЖ №02-001-2023-022083 (КР ЖК депутаттыгына талапкердин соттуулугу жоюлбагандыгы болушу мүмкүн).

Бишкек шаарынын Ленин районунун прокурорунун орун басары Р. Абдрахман МЭЖ №02-001-2023-021509 жана №02-001-2023-022083 материалдарын текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнин тергѳѳ кызматынын чечимдери мыйзамдуу жана негиздүү деп таанылгандыгын билдирди.

Укук коргоо органдарынын маалыматтарына ылайык БШКнын жыйыны ѳтүп жаткан күнгѳ карата тѳмѳндѳгү 2 материал боюнча териштирүү улантылып жатат:

- Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнин тергѳѳ кызматынын МЭЖ №02-001-2023-022311 жана №02-001-2023-022327 материалы (шайлоочулардын добуштарын сатып алуу мүмкүн болушу жѳнүндѳ);

- Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнин тергѳѳ кызматынын МЭЖ №02-001-2023-022421 материалы (шайлоочулардын добуштарын сатып алуунун мүмкүн болушу жѳнүндѳ).

Укук коргоо органдарынын жана кѳзѳмѳлдѳѳ органдарынын маалыматтарын угуп жана талкуулап, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, Борбордук шайлоо комиссиясынын 2022-жылдын 4-февралындагы №33 токтому менен бекитилген «Ыкчам чара кѳрүү координациялык тобунун (ЫЧКТ) иштѳѳ тартиби жѳнүндѳ» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоону даярдоонун жана ѳткѳрүүнүн жүрүшүндѳ келип түшкѳн шайлоо мыйзамдарынын бузулушу боюнча укук коргоо органдары жана кѳзѳмѳлдѳѳ органдары тарабынан кабыл алынган чаралар жѳнүндѳ маалыматтар, ошондой эле №02-001-2023-021509, №02-001-2023-022083, №02-001-2023-022311, №02-001-2023-022327 жана №02-001-2023-022421 сотко чейинки ѳндүрүштѳр боюнча маалыматтар эске алынсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары, Ыкчам чара кѳрүү координациялык тобунун жетекчиси Т.Шайназаровго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                           Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 8-сентябры

№ 209