20.09.2023 №220 Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун жыйынтыктоочу маалыматы жөнүндө

№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде
келип түшкөн арыздар тууралуу Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун

жыйынтыктоочу маалыматы жөнүндө

№26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде шайлоочулардан 33 билдирүү, арыз жана даттануу келип түшкѳн, алардын ичинен 7 арыз Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топко (мындан ары – Жумушчу топ) келип түшкөн.

Шайлоо мыйзамдарын бузуулар боюнча арыздар жана даттануулар тѳмѳндѳгүдөй түрлѳрдү камтыйт: шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузуулар жѳнүндѳ – 3, талапкердин ар-намысын, кадыр баркын жана ишкердик аброюн кемсинткени жѳнүндѳ – 1, талапкерлерди каттоо жѳнүндѳ – 2, участкалык шайлоо комиссияларында добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу жѳнүндѳ – 1.

Депутаттыкка талапкерлерден жана алардын ѳкүлдѳрүнѳн 4 арыз, шайлоо процессинин башка катышуучуларынан 3 арыз келип түшкѳн.

7 арызды кароонун жыйынтыгы боюнча тѳмѳндѳгүдөй чаралар кабыл алынган:

1) шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузгандыгы үчүн талапкерге жазуу жүзүндѳ эскертүү берилген (мѳѳнѳтүнѳн мурда үгүт жүргүзүү);

2) шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузуу боюнча талапкерлерди жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ эки арызды канааттандыруудан баш тартылган;

3) башка талапкердин ар-намысын, кадыр баркын жана ишкердик аброюн кемсинткен маалыматтарды таркаткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жѳнүндѳ Кодексинин 65-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык талапкерге 7500 сом айып пул салынган;

4) талапкерлерди каттоо жѳнүндѳ эки кайрылуу боюнча түшүндүрмөлөр жѳнѳтүлгѳн;

5) участкалык шайлоо комиссияларында добуш берүүнүн жыйынтыктарын анык эмес деп таануу жѳнүндѳ арыз Ленин округдук шайлоо комиссиясына жѳнѳтүлүп, 2023-жылдын 12-сентябрындагы №11/1 чечими менен арызды канааттандыруудан баш тартылган.

Мындан тышкары, Жумушчу топ тарабынан укук коргоо органдарынан жана Ыкчам чара кѳрүү координациялык тобунан келип түшкѳн шайлоо мыйзамдарын бузуу жѳнүндѳ 8 материал жана 1 билдирүү каралган.

Кароонун жыйынтыгы боюнча:

- 6 жеке жактарга шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жѳнүндѳ Кодексинин 65-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык 7500 сомдон айып пулдар салынган;

- 2 жеке жактарга жана 1 юридикалык жакка талапкер жѳнүндѳ билип туруп жалган маалыматтарды таркаткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жѳнүндѳ Кодексинин 66-беренесинин негизинде 12 500 сом (жеке жактарга) жана 35 000 сом (юридикалык жакка) айып пулдар салынган.

Келип түшкөн бардык арыздар жана материалдарды кароонун жыйынтыгы боюнча жеке жана юридикалык жактарга жалпысынан 112 500 сом айып пулдар салынган.

Бардык келип түшкѳн арыздар, даттануулар жана билдирүүлѳр каралып, алар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечимдер кабыл алынган жана түшүндүрмөлөр жѳнѳтүлгѳн. Келип түшкөн бардык арыздар жана алар боюнча көрүлгөн чаралар Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтындагы даттануулар жана бузуулар Реестринде жайгаштырылган (https://shailoo.gov.kg/ru/reestr-zhalob-i-narushenij-povtorvyborah-10sent-2023/).

Жумушчу топтун жыйынтыктоочу маалыматын угуп, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37-беренесин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун жыйнтыктоочу маалыматы эске алынсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси У.Жылкыбаевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                             Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 20-сентябры

№220