19.12.2023 №224 Талас облусунун Талас районунун Осмонкулов айылдык кеңешинин депутаты А.К. Джумаевге карата келип түшкѳн арыздар жѳнүндѳ

 

2021-жылдын 1-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү бюонча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) «АКНК» коррупцияга каршы элдик кѳзѳмѳл коомдук бирикемеси А.К. Джумаевдин Осмонкулов айылдык кеңешине депутат жана тѳрага болуусунун мыйзамдуулугун кароо тууралуу арыз менен кайрылган.

2021-жылдын 13-июнунда «АКНК» коомдук бирикемесинин дарегине Осмонкулов айылдык кеңешинин депутаты А.К. Джумаевдин ыйгарым укуктарын токтотууга негиз жок экендиги тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы жооп жѳнѳткѳн.

2021-жылдын 16-июнунда А.К. Джумаевдин жашаган жери боюнча каттоонун мыйзамдуулугу маселесин кароо үчүн Жумушчу топ тарабынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына (мындан ары – КР ЮМ МКК) суроо-талап жѳнѳткѳн.

2021-жылдын 29-июнунда КР ЮМ МККдан жооп келип түшкѳн, ал жерде «Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик ресстринде камтылган маалыматка ылайык жаран А.К. Джумаевдин паспортунда Талас облусу, Талас району, Осмонкулов а/а, Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул кѳчѳсү,  үй №8 туруктуу жашаган дареги кѳрсѳтүлгѳн. Дарек паспорттун чипине түшүрүлгѳн.

«Даректик маалымат бюросу» автоматтык маалымат системасынын маалыматтар базасында жогоруда аталган дарек боюнча А.К. Джумаев 2017-жылдын 29-декабрында катталган. Жазуу «маалыматтык киоска» оператору тарабынан киргизилген. Каттоо жѳнүндѳ маалымат системага Ф-2 боюнча келип кирүү баракчасынын негизинде киргизилген.

Катта ошондой эле «Даректик маалымат бюросу 3.0» автоматтык маалымат системасы күжүрмѳн режиминде ишке киргизилгенден тартып, 2020-жылдын сентябрында Кызматчылык менен Кыргыз Республикасынын Жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин алдындагы «Кадастр» ММ ортосунда ведомстволор аралык маалыматтарды алмашуу башталган. АМС ишке киргизилиши менен аныкталбаган дарек боюнча жаранды каттоо мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылган, даректик маалыматтарды кол менен түшүрүү жокко чыгарылган».

2021-жылдын 11-августунда  Борбордук шайлоо комиссиясынын №04-13/768 каты менен «АКНК» КБ инспектору  У.О. Нуралиевге жооп жѳнѳткѳн,  анда «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2, 3-беренелерине ылайык, КР ЮМ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына жараша, КР улуттук паспортторунун мамлекеттик реестринде камтылган маалымат боюнча жаран А.К. Джумаевдин паспортунда Талас облусу, Талас  району, Осмонкулов а/а,  Талды-Булак айылы,   Давлетов Эшенкул кѳчѳсү,  үй №8 туруктуу жашаган дареги кѳрсѳтүлгѳн (дарек паспорттун чипине түшүрүлгѳн). Ошондой эле «Жергиликтүү кеңештин депутатынын статусу жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын 3-беренесине ылайык Осмонкулов айылдык кеңешинин депутаты А.К. Джумаевдин ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотууга негиз жок» экендиги баяндалган.

2022-жылдын 24-январында Борбордук шайлоо комиссиясына Талды-Булак айылынын тургуну З. Сыдыковдон арыз келип түшкѳн. Ѳзүнүн арызында З. Сыдыков А.К. Джумаев жергиликтүү жамааттын мүчѳсү болуп саналбагандыгына байланыштуу Осмонкулов айылдык кеңешинин депутаты А.К. Джумаевдин ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу жѳнүндѳгү маселени кароону суранган.

2022-жылдын 26-январында Борбордук шайлоо комиссиясына «АКНК» коррупцияга каршы элдик кѳзѳмѳл коомдук бирикемесинен кайра кат келип түшкѳн. Арызда тѳмѳндѳгүлѳр талап кылынган:

1. А.К. Джумаевге карата 2021-жылдын 11-июнундагы Осмонкулов айылдык кеңешинин №6103 шайлоо участкасы боюнча шайлоону анык эмес деп таануу жана шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну;

2. Материалдарды 2021-жылдын 28-октябрындагы № 127 КР КЖКнын кызматтык жасалмачылык 346-бер.  жана паспортту мыйзамсыз берүү 347-бер. Боюнча А.К. Джумаевдин ѳкүл баласы болгон «маалыматтык киосканын» оператору Султанбек Б.  уулуна кылмыш ишин козгоо үчүн прокуратурага жѳнѳнтүүнү суранам.

Катка тѳмѳндѳгүлѳр тиркелген:

1. КРѲ караштуу МКК Талас шаары жана Талас району ЖААЖдын калкты паспорттоштуруу жана каттоо бѳлүмүнүн 2021-жылдын 1-июнундагы каты, ал жерде «Дарек-маалымат бюросунун» АМКга ылайык А.К. Джумаев Талас облусу, Талас району, Осмонкулов а/а, Давлетов Эшенкул кѳчѳсү, үй №8 боюнча катталганы баяндалган.

2. «Кадастр» мамлекеттик мекемесинин Талас райондук филиалынын 2021-жылдын 6-июнундагы каты, ал катты филиалдын базасында Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул кѳчѳсү, үй №8 дареги жок экендиги билдирилген.

3. Талас облусундагы Талас районунун прокуратурасынын 2021-жылдын 9-июнундагы каты, ал жерде А. Джумаевди жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттоодо шайлоо мыйзамдарын бузуулдардын болбогондугу билдирилген.

2022-жылдын 3-февралында Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабына «Кадастр» мамлекеттик мекемесинен расмий маалымат келип түшкѳн, маалыматта Талас району, Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул кѳчѳсү, үй №8 дареги боюнча кыймылсыз мүлк катталбагандыгы жана дарек реестринде мындай даректин жоктугу билдирилген.

2022-жылдын 16-февралында Кыргыз Республикасынын Санариптик ѳнүктүрүү министрлиги Борбордук шайлоо комиссиясынын суроо-талабына А.К. Джумаев 29.12.2017-жылдан бери Талас району, Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул кѳчѳсү, үй №8 дареги боюнча катталгандыгын маалымдаган.

2022-жылдын 24-февралында Талас облустук прокуратурасы Борбордук шайлоо комиссиясына, ошондой эле арыз ээлерине тѳмѳндѳгүлѳрдү маалымдалган: «Талас облусунун прокуратурасы тарабынан   Талас облусундагы Талас районунун Талды-Булак айылынын тургундары А. Оңолбаевдин жана башкалардын «Ички миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптардыын бузулушу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына келип түшкѳн жамааттык кайрылуусу каралды.

К. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин мал чарбалылыгы жана жайыттар илим-изилдѳѳ институтунун 23.04.2013-жылдагы №16-кл буйругу менен А. Джумаев «Талас» мамлекеттик асыл тукум жылкы заводунун директору болуп дайындалгандыгы жана 2014-жылдан бери Талды-Булак айылы, Э. Давлетов кѳчѳсү дарегинде жайгашкан кызматтык үйдѳ жашап келгендиги аныкталды. 

Жогоруда кѳрсѳтүлгѳн даректе жашагандыгы боюнча фактына коңшулары К.  Атаканов, Т. Джанузакова, Б. Токоналиева жана М. Райымбекова берген түшүнүктѳр, ошондой эле «Кѳчѳнү кайра атоо жѳнүндѳ» айылдык кеңештин 30.06.2016-жылдагы №6 токтому тастыктап турат, токтомдо Э. Давлетов кѳчѳсү А. Джумаев жашаган үйдѳн аяктай тургандыгы кѳрсѳтүлгѳн.

Жогоруда аталган дарек боюнча А. Джумаевди баштапкы каттоо 03.11.2016-жылы паспорт берүүдѳ КРѲ караштуу МККнын каттоо департаментинин аймактар аралык бѳлүмү тарабынан ишке ашырылган.

Кийин 2016-жылдагы Осмонкулов айыл ѳкмѳтүнүн чарбалык китебинде А. Джумаев жашаган үй №8 болуп кѳрсѳтүлгѳн.

29.12.2017-жылы «Таза коом» долбоорунун оператору Б. Султанбек уулу тарабынан Осмонкулов айыл ѳкмѳтү берген Ф-2 даректик каттоо баракчасынын негизинде «Дарек-маалымат бюросу 3.0» системасына жогорудагы дарек киргизилген жана 06.02.2018-жылы Талас шаарынын жана Талас районунун ЖААЖжКК бѳлүмү тарабынан А. Джумаевге паспорт (ID карта) берилген.

19.10.2021-жылы кѳрсѳтүлгѳн кызматтык үй «Кадастр» ММ тарабынан номер 17 болуп катталган.

Мындан тышкары, жогоруда кѳрсѳтүлгѳн дарек боюнча А. Джумаевди каттоо фактысы боюнча КР УКМК ТК Талас облусу боюнча тергѳѳчүлѳрү тарабынан 10.02.2022-жылы катталган материалды тергѳѳгѳ чейин текшерүү алкагында текшерүү жүргүзүлгѳн, анын натыйжасы боюнча 20.02.2022-жылы Кыргыз Республикасынын ЖПК 27-бер. 1-б., 2-п. негизинде кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтом кабыл алынган.

Бул чечим облустун прокуратурасы тарабынан мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү боюнча иликтелген, анын  натыйжасы боюнча  аны жокко чыгарууга негиз жок». 

2022-жылдын 26-февралында Борбордук шайлоо комиссиясы «АКНК» коррупцияга каршы элдик кѳзѳмѳл коомдук бирикемесине жогоруда кѳрсѳтүлгѳн маалыматтардын негизинде депутат  А.К. Джумаевдин ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу үчүн негиздер жок экендигин кабарлаган.

Ошону менен бирге «Кыргыз Респрубликасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 1-беренесинин    1-бѳлүгүнѳ ылайык жаранга паспорт берүүнүн мыйзамдуулугу маселесин кароо Борбордук шайлоо комиссиясынын компетенциясына кирбегендиги көрсөтүлгөн

2022-жылдын 16-августунда (№9/1226) Борбордук шайлоо комиссиясыны Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы аркылуу   мыйзамдарда белгиленген тартипте ыйгарым укуктарга ылайык чечим кабыл алуу үчүн, Талас облусунун Талас районунун Осмонкулов айылдык кеңешинин депутаттыгына А.К. Джумаевди талапкерликке каттоого негиз болгон жана анын жашаган жери боюнча каттоосунун мыйзамдуулугу маселеси боюнча жаран У. Нуралиевдин кайрылуусусун негизинде маалымат келип түшкѳн.

 Жаран У.Нуралиевдин кайрылуусун кароонун алкагында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы «Кадастр» Мамлекеттик мекемесинин Талас райондук филиалынын   2021-жылдын 6-апрелиндеги №01-9/173 жана «Кадастр» ММ 2022-жылдын 26-январындагы №08-8/183 маалыматтарына ылайык Талас облусу, Талас району, Осмонкулов айылдык кеңеши, Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул, үй №8 дареги боюнча кыймылсыз мүлк жана жогоруда кѳрсѳтүлгѳн дарек катталбагандыгын аныктаган. 

А.К. Джумаев иш жүзүндѳ мурдагы жылкы заводу аймагында жашап турган жана 2021-жылдын 20-октябрында гана «Кадастр» Мамлекеттик мекемесинин Талас райондук филиалы тарабынан курулуш мамлекеттик каттоодон ѳткѳн жана Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул кѳчѳсү, 17 номери берилген, мында жер участогунун ээси катталган эмес.

2021-жылдын апрелинде   А. Джумаев Талас районунун Осмонкулов айылдык кеңешинин депутаты болуп шайланган».

Ошону менен бирге Башкы прокуратура «А. Джумаевди каттоого байланыштуу Талас облусу боюнча КР УКМК ТК тарабынан 10.02.2022-жылы АИС ЖУИ катталган материалдын алкагында текешерүү жүргүзгѳн жана анын жыйынтыгы боюнча 20.02.2022-жылы КР ЖАК 27-беренесинин 1-б. 2-п. боюнча кылмыш ишин козоодон баш тартуу тууралуу токтом кабыл алган. Мында токтомдо жогоруда кѳрсѳтүлгѳн фактылар келтирилген».

2022-жылдын 30-сентябрында Борбордук шайлоо комиссиясына Талас облусунун коомдук уюмдарынан жана жарандык активистеринен ушундай эле кайрылуулар келип түшкѳн.

Ушуга байланыштуу тийиштүү мамлекеттик органдарга жана укук коргоо органдарына суроо-талаптар жѳнөтүлгѳн.

2022-жылдын 20-октябрында Кыргыз Республикасынын Санариптик ѳнүктүрүү министрлигинин расмий маалыматы боюнча министрликке караштуу Калкты каттоо департаментинин маалыматына ылайык автматташтырылган маалымат системасында (мындан ары – АМС) 1979-жылдын 5-апрелинде туулган А.К. Джумаев Талас облусу, Талас району, Осмонкулов айылдык кеңеши, Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул, үй №8 дареги боюнча 2017-жылдын 29-декабрында катталгандыгы белгиленген. «АСБ» АМС кѳчүрүлүп алынган А.К. Джумаевдин атына толтурулган, Осмонкулов а/ѳ «катталды» деген штамп басылган Форма-2 даректик каттоо баракчасы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жогоруда дарек боюнча катоого негиз болгон.

Айыл жерлеринде жашаган жери боюнча каттоо айыл ѳкмѳтүнүн чарба китебине катталып жаткан жарандын маалыматтарын айыл ѳкмѳтүнүн жоопту катчысы тарабынан  киргизүү жолу менен каттоонун даректик баракчасын толтуруу, ошондой эле жарандын үй китебине каттоо жѳнүндѳ белги коюуу аркылуу  жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылат. Айыл ѳкмѳтүндѳ толтурулган жана күбѳлѳндүрүлгѳн каттоонун даректик баракчасы ай сайын отчеттук мезгилде айыл ѳкмѳтүнүн жоопту катчысы тарабынан департаменттин аймактар аралык бѳлүмүнѳ андан ары дарек-маалымат берүү бюросунун картотекасына киргизүү үчүн жѳнѳтүлүп турган.

Каттоо жѳнүндѳ маалыматтар 2017-жылы жаран А.К. Джумаев «Таза коом» маалымат киоскасынын оператору Султанбек уулу Б. тарабынан «АСБ» АМС киргизилген, ал эми 07-04 аймактар аралык бѳлүмдүн жетектѳчү адиси К.Б. Абдрахманов тарабынан тастыкталган. Мында  жаран А.К. Джумаев 2016-жылдын 3-ноябрындагы жарандын паспортун берген, анда Талды-Булак айылы, Э. Давлетов кѳчѳсү, номери жок каттоо дареги, ошондой эле жаран А.К. Джумаевдин атына толтурулган, ошондой эле Осмонкулов а/ѳ штампы менен «катталды» белгиси коюлган  каттоонунун даректик баракчасы кѳрсѳтүлгѳн, демек   жогоруда аталган айыл ѳкмѳтү А.К Джумаевдин катталган жери катары Талды-Булак айылы, Э. Давлетов кѳчѳсү, үй №8 дарегин аныктаган жана каттоонун даректик баракчасын күбѳлѳндүргѳн, анын негизинде андан аркы каттоолор жүргүзүлгѳн.

«Ички миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 13-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ ылайык «Кыргыз Республикасынын тийиштүү административдик-амактык бирдигинин аймагында турак жайда туруктуу жашаган жаран жашаган жери боюнча каттоого жатат».

Бирок «Кадастр» мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча А.К. Джумаев катталган Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул кѳчѳсү, үй №8 дареги боюнча кыймылсыз мүлк жок, ал эми кѳрсѳтүлгѳн дарек катталган эмес.

Ушуга байланыштуу «Ички миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарына ылайык азыркы учурда «Кадастр» мамлекеттик мекемесинин системасында катталбаган даректе катталган А.К. Джумаев ушул мыйзамдын талаптарына ылайык тийиштүү каттоону ишке ашыруу үчүн кайра каттоого жатат.

Азыркы учурда А.К.Джумаев Талды-Булак айылы, Жума уулу Тойгул кѳчѳсү, № 33 дареги боюнча катталганын маалымат иретинде билдиребиз», деп көрсөтүлгөн.

 Бул маалымат укуктук баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине  жѳнѳтүлгѳн.

2023-жылдын 20-январында (9/52) Талас облусундагы Талас райондук ИИБ тергѳѳ кызматынан маалымат келип түшкѳн, анда мурда Талас облусу боюнча КР УКМК ТК кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтому чыгыралгандыгы айтылган. Ушуга байланыштуу КР ЖПК 27-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 6-пунктуна ылайык кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. 

Мындан тышкары Талас облустук прокуратурасы Борбордук шайлоо комиссиясына тергѳѳ иш-чараларынын жүрүшүндѳ А. Джумаевге паспорт берүүдѳ мыйзам бузуулар болбогондугун маалымдады.

Арыздардагы жүйѳнү ошондой эле берилген материалдарды карап жана иликтеп чыгып, Борбордук шайлоо комиссиясы тѳмѳндѳгүлѳрдү аныктады.

«Ички миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесинин 6-бѳлүгүнѳ ылайык «Кыргыз Республикасынын жарандарын жашаган жери жана турган жери боюнча каттоо жана андан чыгаруу тартибин жарандардын жана кызмат адамдарынын каттоо эсебине контролдук жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктоочу ыйгарым укуктуу органга жүктөлөт».

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы №886 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жарандарын жашаган жана барган жеринде каттоонун жана каттоодогу эсептен чыгаруунун эрежеси жѳнүндѳ жобонунун 9-пунктунда 7 абзац  «Шаардык жана айылдык калктуу конуштарда, жабык аскердик шаарчаларда, ошондой эле калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмдөрү бар чек ара зонасында же жабык администрациялык-аймактык түзүлүштөрдө жарандардын каттоосун тариздөө үчүн документтерди кабыл алган, каттоо үчүн жооптуу кызмат адамдары алар жөнүндө маалыматтарды үй ээсинде сакталуучу үй-квартира китепчесине, ошондой эле каттоо карточкасына жана квартиралык карточкага жазат, белгиленген форма боюнча каттоонун даректик баракчаларын, статистикалык эсепке алуу талондорун, шайлоочуларды эсепке алуу талондорун түзөт жана алардын жашаган жери боюнча жарандарды каттоону тариздейт.

Калган калктуу конуштарда каттоону эсепке алуу менен каттоо үчүн жооптуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары иш жүргүзөт».  

 «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын (мындан ары – Мыйзам) 3-беренесинин 4-бѳлүгүнѳ ылайык «21 жаш куракка толгон, жалпы орто билимден төмөн эмес билими бар, тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин жергиликтүү жамаатынын мүчөсү жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайланууга укуктуу».

Мыйзамдын 1-беренесинин кырк экинчи абзацында «Шайлоочунун жергиликтүү жамаатагы мүчѳлүгү жарандын паспортундагы жашаган жерине катталуусу жѳнүндѳ белги менен аныкталары» белгиленген.

2021-жылдын 11-апрелинде болуп ѳткѳн Талас облусундагы Талас районунун Осмонкулов айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкер катары катталуу үчүн А.К. Джумаев тарабынан Талас аймактык шайлоо комиссиясына 06.02.2018- жылдагы башка паспортунун кѳчүрмѳсү берилген, жаңы паспортунда жашаган жеринин дареги катары    Талас району, Талды-Булак айылы, Давлетов Эшенкул кѳчѳсү, 8   кѳрсѳтүлгѳн.

«Ички миграция жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 5-пунктуна ылайык «Жаранды жашаган жери боюнча каттап эсепке алуудан чыгаруу төмөнкүдөй учурларда жүргүзүлөт: каттоо үчүн негиз болгон маалыматтардын же документтердин анык эместиги же каттоо жөнүндө маселени чечүүдө кызмат адамдарынын укукка жат иш-аракеттеринин фактылары табылганда - соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин негизинде». 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, жарандардын катталуусунун мыйзамсыз фактыларын аныктоо боюнча сот органдарынын артыкчылыктуу ыйгарым укуктарын эске алуу менен Борбордук шайлоо комиссиясы У.О. Нуралиевдин арызы боюнча талаптарын канаатандыруудан баш тартуу жана   бул маселе боюнча сот органдарына кайрылуусун сунуш кылуу тууралуу тыянакка келет. 

 Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конститутциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы 

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. У.О. Нуралиевдин арызы боюнча талаптарын канаатандыруудан баш тартылсын.

2.  Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын   орун басары Т.У. Шайназаровго жүктѳлсүн.

 

 

ТѲРАГА                               Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 19-декабры

№ 224