16.06.2023-ж. №128 2023-жылдын 28-майында өткөн №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча КР ЖК депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жүрүшүндө талапкерлердин шайлоо күрөөсүнүн суммалары жөнүндө, талапкерлерге кайтарып берүүгө жана бюджетке чегерүүгө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Көзөмөлдөө-текшерүү тобу (мындан ары - Көзөмөлдөө-текшерүү тобу) 2023-жылдын 28-майында №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөндүгүн билдирет.

   «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары - конституциялык Мыйзам) 60-1-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык шайлоо күрөөсүнүн ѳлчѳмү 100 000 сомду түзөт.

Жалпысынан Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары - БШК) депозиттик эсебине шайлоо күрөөсү катары 34 талапкерден 3 миллион 400 миң сом түшкөн:

- Добуш берүүгө 29 талапкер катышты;

- 1 талапкерге (Т.И. Ормуков) 2023-жылдын 4-майындагы №87 чечими менен каттоодон баш тартылган;

- 1 талапкер (Н.К. Сакиев) каттоого чейин андан ары катышуудан баш тарткан - БШКнын 2023-жылдын 2-майындагы №71 чечими;

- 2 талапкер (А.М. Кадралиев жана А.М. Медеров - БШКнын 2023-жылдын 10-майындагы № 96, № 98 чечимдери) бюллетендин тексти жана формасы бекитилгенге чейин шайлоого андан ары катышуудан баш тартышкан;

- 1 талапкер (Б.Б. Мураталиев - БШКнын 2023-жылдын 23-майындагы №108 чечими) добуш берүүнүн тексти жана формасы бекитилгенден кийин андан ары катышуудан баш тарткан.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары - конституциялык Мыйзам) 41-беренесинин 16, 16-1-бөлүктөрүнө ылайык:

«16. Шайлоо күрөөсү Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга төмөнкүдөй учурларда кайтарып берилет:

1) бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 1 пайыздан кем эмесин алгандарга, ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округу боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 5 пайыздан кем эмес добушун алгандарга, алар шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өз фондунун өлчөмү жана аны түзгөн бардык булактар, ошондой эле бардык жүргүзүлгөн чыгымдар жөнүндө отчет бергенден кийин;

2) эгерде Борбордук шайлоо комисиясы тарабынан Президенттин кызмат ордуна талапкерди, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынса;

3) шайлоо бюллетенинин тексти жана формасы бекитилгенге чейин шайлоого андан ары катышуудан баш тарткандарга.

4) эгерде ушул бөлүктүн 1-пунктунда көрсөтүлгөн отчет Борбордук шайлоо комиссиясына берилгенден кийин шайлоо өткөн жок же жараксыз деп таанылса.

Күрөөнүн калган суммасы бюджетке кошулууга тийиш.

16-1. Мыйзамдарды бузуунун натыйжасында добуш берген күнүнө чейин талапкерди, саясий партиянын талапкерлеринин тизмесин каттоону жокко чыгарган учурда, ошондой эле ушул конституциялык Мыйзамдын 37-беренесинин 41-бөлүгүндө каралган учурда талапкер, саясий партия тарабынан коюлган шайлоо күрөөсү кайтарылып берилбейт жана бюджетке чегерилет».

Конституциялык Мыйзамдын 37-беренесинин 4-1-бөлүгүнө ылайык:  «4-1. Эгерде шайлоолорго даярдануу, добуш берүүнү өткөрүү, добуштарды саноо, добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөө учурунда талапкер, саясий партия тарабынан добуш берүүнүн жыйынтыгын анык белгилөөгө мүмкүндүк бербеген бузуулар орун алса, же шайлоочулардын эрк билдирүүсүнө таасир көрсөтүлсө, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер, талапкерлердин тизмеси боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын анык эмес деп таанууга укуктуу».

2023-жылдын 16-июнунда БШКнын №58 токтому менен №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжалары анык эмес деп таанылган.

Ушуга байланыштуу, 2 миллион 700 миң сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын шайлоого катышкан талапкерлерге кайтарылууга тийиш (төмөнкү таблицага ылайык). Шайлоо күрөөсүнүн 300 000 сом өлчөмүндөгү калган суммасы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилүүгө жатат.

 

           

Талапкердин Ф.А.А.

Талапкерлерге кайтарууга жаткан шайлоо күрөөсү, сом

Республикалык бюджетке чегерилүүгө жаткан сумма, сом

1

Айдаралиева Таалайкүл Муратовна

100 000

 

2

Айтбаев Акыл Казакович

100 000

 

3

Суваналиев Омурбек Исакович

100 000

 

4

Мураталиев Бактыбек Баймбетович    *өз арызынын негизинде каттоосу жокко чыгарылган

 

100 000

5

Сарылдык уулу Илгиз

100 000

 

6

Субанов Айбек Манасбекович

100 000

 

7

Аттокур уулу Илимбек

100 000

 

8

Эмилов Темир Аттокурович

100 000

 

9

Джеенбеков Равшан Бабырбекович

100 000

 

10

Скорняков Андрей Владимирович

100 000

 

11

Айткулов Муктарбек Мукулович

100 000

 

12

Тербишалиев Данияр Омурзакович

100 000

 

13

Сагидаева Салтанат Ариповна

100 000

 

14

Керимбеков Бакыт Макенович

100 000

 

15

Искаков Эртай Дуйшобекович

100 000

 

16

Сариев Улан Алмасбекович

*каттоосу жокко чыгарылган жана отчет берилген эмес

 

100 000

17

Камбаров Мирлан Адилбекович

100 000

 

18

Бекназаров Руслан Азимбекович

100 000

 

19

Касмалиев Ажыбек Кадыркулович

100 000

 

20

Рысалиев Бактыбек Коржубаевич

100 000

 

21

Исмаилова Карачач Джумаевна

100 000

 

22

Булекбаев Эркин Касымович

100 000

 

23

Тазабекова Гүлшат Алпамышовна

100 000

 

24

Кунакунов Максат Касымжанович

100 000

 

25

Мадылбеков Эльдар Туратбекович

100 000

 

26

Ниязалиева Дамира Абаскановна *каттоосу жокко чыгарылган

 

100 000

27

Бакир уулу Турсунбай

100 000

 

28

Макешов Кубанычбек Бектемирович

100 000

 

29

Токталиев Акин Усубалиевич

100 000

 

30

Маликов Аким Маликович

100 000

 

 

БАРДЫГЫ:

2 700 000

300 000

              

               БШКнын жыйынында КТТ башчысы И.Т. Гайпкулов шайлоону өткөн жок же жараксыз деп таанууга алып келген аракеттери үчүн талапкерлердин, саясий партиялардын акчалай каражаттарынын ордун толтурууну караган ченемди иштеп чыгып, мыйзамга киргизүүнү сунуштады.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37, 41, 42, 60-1-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы №112 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондун түзүү, акча каражаттарынын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуу тартиби жөнүндө» Жобону жетекчиликке алып, Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун маалыматынын негизинде,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. 2023-жылдын 28-майында өткөн №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жүрүшүндө талапкерлердин шайлоо күрөөсүнүн суммалары жөнүндө, талапкерлерге кайтарып берүүгө жана бюджетке чегерүүгө жаткан шайлоо күрөөлөрүнүн суммалары тууралуу Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун маалыматы эске алынсын.

2. Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоону өткөн жок же жараксыз деп таанууга алып келген аракеттери үчүн акчалай каражаттардын ордун толтурууну караган ченемди иштеп чыгуу жана мыйзамдарга киргизүү жөнүндө Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси И.Т. Гайпкуловдун сунушу эске алынсын  жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун катчылыгына жөнөтүлсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Аппаратынын пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү ушул чечимден келип чыгуучу зарыл чараларды көрсүн.

4. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси И.Т. Гайпкуловго жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                       Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2023-жылдын 16-июну

№ 128