25.08.2021 №159 Ош аймактык шайлоо комиссиясынын айрым  чечимдери жѳнүндѳ

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – БШК) дарегине Ош аймактык шайлоо комиссиясынан (мындан ары – Ош АШК) бекитүү үчүн тѳмѳндѳгү чечимдердин тизмеси менен кат келип түшкѳн:

1) Талапкерлердин арыздарын жана «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынын 2021-жылдын 14-июлундагы № 3 чечиминин кѳчүрмѳсүн тиркѳѳ менен  «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынын талапкерлеринин катталган тизмесинен 38 аял талапкерди чыгаруу жөнүндө Ош АШКнын     2021-жылдын 15-июлундагы № 41/1 чечими;

2) «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынан Ош шаардык кеңешинин депутаттары А. Ашимжан кызынын жана  А. Манап кызынын депутаттык ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда  токтотуу, бош калган депутаттык мандаттарды талапкерлердин тизмесинде кийинки катталган талапкерлер         Н. М. Омурзаковго жана Д. А.  Жеенбековго өткөрүп берүү жѳнүндѳ Ош АШКнын     2021-жылдын 12-августундагы № 42 чечими;

3) Талапкерлердин арыздарын жана «Ата-Журт  Кыргызстан» саясий партиясынын 2021-жылдын 9-августундагы  № 10 чечиминин кѳчүрмѳсүн тиркѳѳ менен  «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынын талапкерлеринин катталган тизмесинен 39 талапкерди (алардын 31 аял талапкерлер) чыгаруу жөнүндө Ош АШКнын 2021-жылдын 12-августундагы № 43 чечими;

4) «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясынан Ош шаардык кеңешинин депутаттары  А. А Караеванын, У. Ж. Акматованын жана  Б. Н. Турсунбаеванын депутаттык ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда  токтотуу, бош калган депутаттык мандаттарды саясий партиядан талапкерлердин тизмесинде кийинки катталган талапкерлер Б. Т. Баетовго, Б. С. Жолдошбаевге жана Ш. Бакир уулуна өткөрүп берүү жѳнүндѳ Ош АШКнын 2021-жылдын 18-августундагы № 44 чечими;

5)  «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынан Ош шаардык кеңешинин депутаты У. К. Каналиевдин  депутаттык ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда  токтотуу, бош калган депутаттык мандатты «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынан талапкерлердин тизмесинде кийинки катталган талапкер  Н. К Раимовго өткөрүп берүү жѳнүндѳ Ош АШКнын 2021-жылдын 18-августундагы  № 45 чечими;

6)  Талапкерлердин арыздарын жана «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынын 2021-жылдын 18-августундагы  № 6 чечиминин кѳчүрмѳсүн тиркѳѳ менен «Биздин Кыргызстан» саясий партиясынын талапкерлеринин катталган тизмесинен 6 талапкерди чыгаруу жөнүндө Ош АШКнын 2021-жылдын 18-августундагы № 46 чечими;

7) Башка тиркелген документтер (депутаттардын жана талапкерлердин арыздары, паспортторунун кѳчүрмѳлѳрү, соттуулугу жоктугу жѳнүндѳ маалымкаттары).

Мында, Ош АШКнын кѳрсѳтүлгѳн чечимдери Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына бекитүү үчүн өз учурунда келип түшкѳн эмес.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 28-пунктуна ылайык «Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерди катталган тизмеден чыгаруу жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитет».

Ошону менен  бирге, саясий партиялардын талапкерлеринин катталган тизмелеринен аял талапкерлердин кѳп санынын бир эле учурда чыгып жатышы Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясында шектенүүнү жаратат, бул келип түшкѳн документтерди жол-жолбоштуруунун аныктыгын жана тууралыгын кошумча текшерүүнү, аталган аял талапкерлердин арыз беришинин жагдайларын аныктоону талап кылат.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3-беренесин, 4-беренесинин 1-бѳлүгүнүн  1, 2, 28-пункттарын, 2-бѳлүгүнүн 4, 5-пункттарын, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49,  56-1-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

 

ЧЕЧТИ:

 

1. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын тѳмѳндѳгү чечимдерин кабыл алуунун бардык жагдайлары аныкталганга чейин кароо кийинкиге калтырылсын:

- 2021-жылдын 15-июлундагы  № 41/1,

- 2021-жылдын 12-августундагы  № 42,

- 2021-жылдын 12-августундагы  № 43,

- 2021-жылдын 18-августундагы  № 44,

- 2021-жылдын 18-августундагы  № 45,

- 2021-жылдын 18-августундагы  № 46.

2.  Бул чечимдин кѳчүрмѳсү Ош АШКга жѳнѳтүлсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4.  Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары Т. У. Шайназаровго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 25-августу

№ 159