15.02.2022 №169 №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлер А.Ш. Муртазалиевге жана Б.Ж. Бакировго карата   М. Шамсидин уулунун даттануусу жѳнүндѳ

№29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлер А.Ш. Муртазалиевге жана Б.Ж. Бакировго карата  
М. Шамсидин уулунун даттануусу жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2022-жылдын 12-февралында №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлер А.Ш. Муртазалиевге жана Б.Ж. Бакировго карата М. Шамсидин уулунун даттануусу (№Ш-83) келип түшкѳн.

Даттанууда №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлер А.Ш. Муртазалиев жана Б.Ж. Бакиров Бишкек шаарындагы «Ак Тилек» турак-жай конушундагы Чалдыбар-Ак-Тилек кѳчѳлѳрүнүн кезилишинде жайгашкан №1309 УШКдан 70 метр аралыкта ѳздѳрүнүн үгүт баннерин жайгаштырганы кѳрсѳтүлгѳн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 27-беренесинин 4-бѳлүгүнүн жана 28-беренесинин нормаларына таянуу менен шайлоо мыйзамдарына ылайык чара кѳрүүнү жана талапкерлерди жоопкерчиликке тартууну суранган. Кѳрсѳтүлгѳн фактылардын далили катары арыз ээси узактыгы 01 минут 02 секунд болгон видеоматериалды тиркеген.

Борбордук шайлоо комиссиясы 2022-жылдын 15-февралында келип түшкѳн даттанууну жана ага тиркелген материалдарды жыйынында карап чыгып, тѳмѳндѳгүлѳрдү аныктады.

Конституциялык Мыйзамдын 27-беренесинин 4-бѳлүгүнүн талаптарына ылайык, «Үгүт материалдарын эстеликтерге, эстелик мамыларга жана тарыхый, маданий же архитектуралык баалуулугу бар имараттарга, ошондой эле шайлоо комиссияларынын орун жайларына, алардын кире бериш жерлерине жана добуш берүүчү жайларга жайгаштырууга тыюу салынат».

Участкалык шайлоо комиссиясы (мындан ары – УШК) Бишкек шаарындагы №20 ЖАБнын имаратттында, «Ак-Тилек» турак-жай конушундагы Чалдыбар кѳчѳсү, 2А дареги боюнча жайгашкан.

Келип түшкѳн даттанууну кароодо №29 Свердлов округдук шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрү тарабынан №1309 УШКнын аймагы менен аталган үгүт материалы илинген жердин ортосундагы аралык ченелип чыккан.

Жүргүзүлгѳн ченѳѳнүн натыйжасында УШКнын имараты Чалдыбар кѳчѳсүндѳ жайгашканы, ал эми аталган үгүт материалы Ак-Тилек кѳчѳсүндѳ илингени белгилүү болгон. УШКнын имараты менен жогоруда аталган үгүт материалынын ортосундагы аралык 100 метрден ашык аралыкты түзгѳн.

Борбордук шайлоо комиссиясы келип түшкѳн даттанууда айтылган үгүт материалын жайгаштырууда №29 Свердлов шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлер А.Ш. Муртазалиевдин жана Б.Ж. Бакировдун аракеттеринде шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартибин жана эрежесин бузуулардын белгилери жок деп эсептейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 27, 28, 44-беренелерине ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы №118 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Жобону, 2017-жылдын 7-июлундагы №212 «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароосунун тартиби жөнүндө» Жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. М. Шамсидин уулунун арызы боюнча талаптарын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселеси жана үгүт жүргүзүү эрежеси боюнча Жумушчу топтун жетекчиси У.К.Жылкыбаевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2022-жылдын 15-февралы

№169