15.12.2021 №1449 №7 Ош шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Жамбылбек Камчиевдин арызы жѳнүндѳ

№7 Ош шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Жамбылбек Камчиевдин арызы жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2021-жылдын 15-декабрында шайлоо бюллетендерин кайра эсептѳѳ жѳнүндѳ №7 Ош шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Жамбылбек Камчиевдин арызы келип түшкѳн.

Арыз ээси 58 участкалык шайлоо комиссияларында добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча протоколдордун окшош экендигин, бул анын шектенүүсүн жарткандыгын билдирген.

Ушуга байланыштуу арыз ээси 2021-жылдын 18-декабрына чейин кѳрсѳтүлгѳн округдагы бардык УШКлар боюнча бюллетендерди кайра эсептѳѳнү камсыз кылууну суранган.

Борбордук шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 15-декабрындагы жыйынында арызды карап чыгып жана арыз ээсин угуп, тѳмѳнкүлѳрдү аныктады.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 45-беренесинин 2-бѳлүгүнүн талаптарына ылайык «Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө тууралуу участкалык шайлоо комиссияларынын чечимдерине округдук аймактык шайлоо комиссияларына даттанылат; округдук, аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерине Борбордук шайлоо комиссиясына даттанылат; Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерине биринчи инстанциядагы сотко даттанылат; биринчи инстанциядагы соттун чечимдерине Жогорку сотко даттанылат.».

Мурда бул факт боюнча №7 Ош шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Жамбылбек Камчиев тарабынан мыйзамдарда белгиленген тартипте жол-жоболоштурулган даттануу жана арыз округдук жана участкалык шайлоо комиссияларына берилбегендигин белгилѳѳ зарыл.

Мындан тышкары, конституциялык Мыйзамдын 43-беренесинин бешинчи абзацына ылайык «Арыздар (даттануулар) жүйөлүү болуп, аларга негизделген далилдер менен бирге берилүүгө тийиш».

Аталган арызда арыз ээси тарабынан фактыларды тастыктаган далилдер берилген эмес.

Конституциялык Мыйзамдын 36-беренесинин 7-бѳлүгүнүн экинчи абзацына ылайык «Добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдордо жана (же) жыйынды таблицаларда каталар, ылайык келбестиктер табылган же аймактык шайлоо комиссияларынан келип түшкөн протоколдордун түзүлүшүнүн тууралыгына шектенүүлөр пайда болгон учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо комиссиясы тарабынан добуштарды кайра саноону жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу».

Бирок, Борбордук шайлоо комиссиясы арыз ээси тарабынан арызда кѳрсѳтүлгѳн участкалар боюнча конституциялык Мыйзамда каралган шайлоочулардын добуштарын кайра эсептѳѳнү жүргүзүү үчүн жетиштүү негиздердин берилбегендигин белгилейт.

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу, Борбордук шайлоо комиссиясы №7 Ош шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Жамбылбек Камчиевдин арызы боюнча талаптар канааттандырылбай калтырылууга жатат деп эсептейт.

Баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 36, 43, 45-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын констиуциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 «Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) шайлоо комиссияларынын карап чыгышынын тартиби жөнүндө» Жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. №7 Ош шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Жамбылбек Камчиевдин арызы боюнча талаптарын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо кароо боюнча жумушчу топтун жетекчиси К. Маматовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 15-декабры

№1449