14.03.2021 №31 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча жумушчу топторун түзүү жѳнүндѳ

2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча жумушчу топторун түзүү жѳнүндѳ

«Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндѳ» референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 12-мартындагы № 31 Мыйзамы менен дайындалган 2021-жылдын 11-апрелиндеги референдумду даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине ылайык, референдумда үгүт процессине жарандардын мыйзамдуу жана тең укуктуу катышуусун, референдумдун катышуучуларын маалымдоону камсыз кылуу, ошондой эле референдумдун катышуучуларынын башка конституциялык укуктарын сактоо жана жүзѳгѳ ашыруу кепилдиктерин камсыз кылуу максатында,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын референдумуна үгүт топторун каттоо жѳнүндѳ арыздарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча тѳмѳндѳгү курамда Жумушчу тобу түзүлсүн:

- А.Ж. Эшимов - жумушчу топтун жетекчиси;

- Б.С. Кадыров - жумушчу топтун жетекчисинин орун басары;

- Е.Дж. Джилкичиева - жумушчу топтун мүчѳсү;

- К.М. Осмоналиев - жумушчу топтун мүчѳсү.

2. 2021-жылдын 11-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын референдумун ѳткѳрүүдѳ тийиштүү маселелер боюнча иш жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 9-февралындагы № 23 чечими менен түзүлгѳн тѳмѳнкү жумушчу топторго жүктѳлсүн:

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобу;

- ыкчам чара кѳрүүнүн координациялык тобу;

- шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселелери жана үгүт эрежелери боюнча жумушчу тобу;

- шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу тобу.

3. Жумушчу топтор белгиленген тартипте эксперттерди, адистерди тартуу укугуна ээ экендиги белгиленсин.

4. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н. Шайлдабековага жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                    Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 14-марты

№31