03.07.2020 №14 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоосун өткөрүүдөгү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторун түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоосун өткөрүүдөгү Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

Жумушчу топторун түзүү жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 2-июлундагы ПЖ № 139 Жарлыгын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоосун өткөрүүдө жарандардын өз эркин           аң-сезимдүү билдирүүсүнө, шайлоонун айкындуулугуна көмөктөшүү, саясий партиялар үчүн тең жана калыс шарттарды түзүү, үгүт жүргүзүүдө жарандардын шайлоо укуктарын сактоо, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын, алардын кызмат адамдарынын, саясий партиялардын жана башка органдардын, уюмдардын аракеттерине (аракетсиздиктерине) же чечимдерине карата даттануу мүмкүнчүлүгүн берүү, ошондой эле саясий партиялардын шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын түшүү булактарын, туура эсепке алууну жана пайдаланууну контролдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Төмөнкүдөй Жумушчу топтор түзүлсүн:

- Шайлоочуларга жана шайлоо процессинин катышуучуларына маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча жумушчу топ;

- Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топ ;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу Контролдук-текшерүү тобу;

- Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобу;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоосунда саясий партиялардын документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топ;

 

2. 1-пунктта көрсөтүлгөн жумушчу топторго - Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрү төмөнкүдөй курамда бөлүштүрүлсүн:

- Шайлоочуларга жана шайлоо процессинин катышуучуларына маалымдоо маселелери жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча жумушчу топко - А.Г. Бекматов, Г.К. Джурабаева, А.С. Сатыгулов;

- Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топко -                         А.Т. Асаналиев, Б.С. Кадыров, Г.М. Баатырова;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу Контролдук-текшерүү топко -                    Г.М. Баатырова, А.Т. Асаналиев, А.Б. Абдрахматова, Н.Т. Арипов;

- Ыкчам чара көрүүчү координациялык топко - К.М. Осмоналиев,            А.Ж. Эшимов, Г.К. Джурабаева, А.С. Сатыгулов, А.Б. Абдрахматова;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоосунда саясий партиялардын документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топко – А.Ж. Эшимов, А.Г. Бекматов, К.М. Осмоналиев, Б.С. Кадыров, Е.Дж. Джилкичиева, Н.Т. Арипов;

3. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Н. К. Шайлдабековага жүктөлсүн.

 

 

       ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 3-июлу

№ 14