11.09.2020 №138 Мурда дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону ѳткѳрүү маселеси боюнча сунуштар жѳнүндѳ

Мурда дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону ѳткѳрүү маселеси боюнча сунуштар жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 10-февралындагы № 32 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын 5 шаардык жана 25 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо дайындалган.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 23-мартындагы №84 токтому менен, ѳзгѳчѳ кырдаал режимин колдонуу мезгилинде, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык-Көл, Чүй, Ош областарынын жана Ош шаарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо шайлоо процессинин этаптарын ишке ашыруу боюнча иш чараларды токтото туру жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 23-мартындагы № 54-ПЖ Жарлыгын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин 2020-жылдын 21-мартындагы №6-чечимин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 22-мартындагы №93-буйругун эске алуу менен 2020-жылдын 12-апрелине дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча уюштуруу-практикалык иш чаралары 2020-жылдын 23-мартынан тартып токтотулган.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 2-июлундагы № 39 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 2020-жылдын 4-октябрына дайындалган.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоодо 2020-жылдын 4-октябрына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону мурда дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен айкалыштыруу жѳнүндѳ сунуштар түшүп жатат.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону ѳткѳрүүгѳ байланыштуу, мурда токтотулган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ маселени талкуулап, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧТИ:

1. Токтотулган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону Кыргыз Республикасынын Жогрку Кеңешинин депутаттарын шайлоо менен айкалыштыруу максатка ылайыксыз деп эсептелсин.

2. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону кайра жандандыруу жѳнүндѳ маселе 2020-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары расмий жарыялангандан кийин талкууласа болот деп эсептелсин.

3. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г.Бекматовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                             Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 11-сентябрь 2020-жыл

№ 138