07.07.2021 №131 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳлѳрүнүн ортосунда тапшырмаларды бѳлүштүрүү жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳлѳрүнүн ортосунда тапшырмаларды бѳлүштүрүү жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын жаңы курамы шайлангандыгына байланыштуу, шайлоону жана референдумду даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча туруктуу иш жүргүзүүнү, тѳмѳн турган шайлоо комиссиялары менен ѳз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8, 10, 11-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021-жылдын 30-июнундагы №4705-VI токтомун жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Аймактык шайлоо комиссиялары менен ѳз ара аракеттенүү маселесинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳлѳрүнүн ортосунда тапшырмалар 1-тиркемеге ылайык бѳлүштүрүлсүн.

2. Шайлоону жана референдумду даярдоо жана ѳткѳрүү маселесинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳлѳрүнүн ортосунда тапшырмалар (жумушчу топтор) 2-тиркемеге ылайык бѳлүштүрүлсүн.

3. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н. Шайлдабековага жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                    Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 7-июлу

№ 131