02.07.2021 №130 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасын жана төраганын орун басарларын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасын жана төраганын орун басарларын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 6, 8-беренелерине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасын жана төраганын орун басарларын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясы (мындан ары – эсептөө комиссиясы) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын үч мүчөсүнүн курамында шайлансын:

- Жумалиева Акбалык Калыевна;

- Маматов Кайрат Адамкалиевич;

- Эшимов Акылбек Жусупович.

 

2. Эсептөө комиссиясынын төрагасын жана катчысын шайлоо жөнүндө 2021-жылдын 2-июлундагы эсептөө комиссиясынын № 1 протоколу бекитилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

Төрагалык кылуучу                                                                                                        А.Дубанбаева

Бишкек ш., 2021-жылдын 2-июлу

130