23.11.2021 №1295 №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековго карата Ж.Т. Музуратбековдун арызы жѳнүндѳ

№20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековго карата Ж.Т. Музуратбековдун арызы жѳнүндѳ

2021-жылдын 17-ноябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежесин жана тартибин бузгандыгы жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековго карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкердин шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү Ж.Т. Музуратбековдон арыз (№02-14/4401) келип түшкѳн.

2021-жылдын 23-ноябрында шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселеси боюнча жумушчу топтун жана Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун кошмо жыйынына берилген документтерди ар тараптуу кароо үчүн №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековдун шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү Ашыркул уулу Кенжебек жана арыз ээси Ж.Т. Музуратбеков чакырылган.

Арыз ээси №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековдун шайлоочулар менен жолугушуусу жѳнүндѳ видеоролик социалдык түйүндѳрдѳ жайылтылганын, ал «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 27-беренесинин 1-бѳлүгүн бузуу менен Борбордук шайлоо комиссиясына берилбегендигин кѳрсѳткѳн.

Өзүнүн жүйѳсүн негиздѳѳ үчүн Ж.Т. Музуратбеков арызга компакт-диске түшүрүлгѳн видеороликти тиркеген.

Берилген узактыгы 00.59 секунддук видеоматериалда үгүт материалдарын пайдалануу менен Д.А. Джумабековдун жолугушуусунун үзүндүсү чагылдырлыган.

Арызды, кошо берилген материалдарды карап чыгып, 2021-жылдын 23-ноябрындагы жыйынында Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топ тѳмѳндѳгүлѳрдү аныктады.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 27-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Басма жана башка үгүт материалдарынын нускалары же алардын көчүрмөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясына берилүүгө тийиш».

Ушул эле берененин 2-бѳлүгүндѳ бардык басылма жана үгүт материалдары үгүт материалдарын даярдаган уюмдун, жеке ишкердин аталышын жана дарегин (фамилиясын, аты-жөнүн), үгүт материалдарын даярдоого табыштама берген талапкердин фамилиясын, аты-жөнүн, саясий партиянын аталышын, алардын чыгарылган нускасы жана датасы жөнүндө маалыматты, аларды жасоого тиешелүү шайлоо фондунан акы төлөө жөнүндө маалыматты, ошондой эле талапкердин же талапкердин, саясий партиянын табыштамага акы төлөгөн финансылык маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясын, аты-жөнүн камтуусу тийиш. Көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыбаган үгүт материалдарын таратууга тыюу салынары белгиленген.

 

Жумушчу топтун жыйынынын жүрүшүндѳ №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабеков же анын ыйгарым укуктуу ѳкүлү тарабынан жогоруда кѳрсѳтүлгѳн беренени бузган ошол үгүт видеоролиги Борбордук шайлоо комиссиясына берилбегендиги аныкталды. Мындан тышкары, конституциялык Мыйзамдын 27-беренесинин 2-бѳлүгүндѳ кѳрсѳтүлгѳн маалыматтар жок болгон.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 9-бѳлүгүндѳ Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартиби сакталышын контролдойт жана жол берилген укук бузууларды четтетүү боюнча чараларды көрө тургандыгы белгиленген.

2021-жылдын 23-ноябрындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына арыз ээси Ж.Т. Музуратбеков, №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековдун шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү Ашыркул уулу Кенжебек катышты.

 

Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан үгүт видеоролиги «Facebook» жана «Instagram» социалдык түйүндѳрүндѳ «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 27-беренесинин 1,2-бѳлүктѳрүнүн талаптарын бузуу менен жарыялангандыгы аныкталды.

№20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековдун шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу ѳкүлү Ашыркул уулу Кенжебек «Facebook» социалдык түйүнүндѳгү аккаунт №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековго таандык экендигин белгилеген.

Борбордук шайлоо комиссиясы №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековдун аракеттеринде «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 27-беренесинин 1, 2-бѳлүктѳрүн бузуунун белгилери бар, ал үчүн анын ичинде Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 44-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык жоопкерчилик каралган деп эсептейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 27-беренесинин 1, 2-бѳлүктѳрүн, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топ жѳнүндѳ» 2017-жылдын 10-июлундагы №117 жобону жана «Шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка субъекттерин маалымдоо маселеси боюнча жумушчу топ жѳнүндѳ» 2021-жылдын 15-сентябрындагы №693 Жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Материалдар №20 Манас шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Д.А. Джумабековду Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 44-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ маселени кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жѳнѳтүлсүн.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун жетекчиси К. Маматовго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 23-ноябры

№ 1295