09.09.2020 № 125 «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы кѳрсѳткѳн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси жѳнүндѳ

«Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы кѳрсѳткѳн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси жѳнүндѳ

«Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы кѳрсѳткѳн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 3-сентябрындагы №121 чечими менен «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы кѳрсѳткѳн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартылган.

Бишкек шаарынын административдик сотунун 2020-жылдын 9-сентябрындагы чечими менен «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы кѳрсѳткѳн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 3-сентябрындагы №121 чечими мыйзамсыз деп табылып, жокко чыгарылды.

Жогоруда баяндалганды эске алып, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 60, 61-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 7, 18-беренелерин жана Бишкек шаарынын административдик сотунун 2020-жылдын 9-сентябрындагы чечимин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы кѳрсѳткѳн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси тиркемеге ылайык катталсын.

2. Ушул чечим «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардан документтерди кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А. Ж. Эшимовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 9-сентябры

№ 125