07.09.2020 № 124 «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясынан КРнын ЖКнын депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин катталган тизмесинен талапкерди чыгаруу жөнүндө

«Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин катталган тизмесинен талапкерди чыгаруу жөнүндө

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 61-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясынын кат жүзүндөгү билдирмесинин жана Уранбекова Алтынай Уранбековнанын 2020-жылдын 3-сентябрындагы талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө кат жүзүндөгү арызынын негизинде кириш №06/1781 жана №06/1785, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардан документтерди кабыл алуу боюнча Жумушчу тобунун чечимин эске алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧТИ:

1. Талапкерлердин тизмесинен чыгуу жөнүндө арызынын негизинде төмөнкү адамдар «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин катталган тизмесинен чыгарылсын:

- Эргешов Ильичбек Салыевич;

- Сарыев Нияз Артыкбаевич;

- Турдукулов Молдожаш Култаевич;

- Пазылов Шумкар Кайрыллаевич;

- Заирбеков Жаныбек Мирланович;

- Уранбекова Алтынай Уранбековна.

2. Ушул чечим «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардан документтерди кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А. Ж. Эшимовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                            Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 7-сентябры

124