№11Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына: «Ата-Мекен» саясий социалисттик партиясынан - А.П. Мустапакуловадан, А.Ш. Юсуповдон, С.Ч. Борбашевден,
К.Б. Бешимбаевден, Т. Б. Исакуновадан; «Ар-Намыс» саясий партиясынан - Д.Б. Мукамбетовдон, аларды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө түшкөн арыздарына байланыштуу, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин
2-бөлүгүнүн 3-пунктуна, 13-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,18-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы  

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

  1. Мустапакулова Айсулуу Пайгамбаркуловнанын, Юсупов Алишер Шавкатбековичтин, Борбашев Сарылбек Чойбековичтин, Бешимбаев Кабылбек Бешимбаевичтин, Исакунова Таалайкул Базаркуловнанын - «Ата-Мекен» саясий социалисттик партиясынан, Мукамбетов Джеенбек Батталовичтин - «Ар-Намыс» саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө арыздары канаатандырылсын.
  2. Бул чечимдин көчүрмөсү арыз ээлерине берилсин.
  3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
  4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын апаратынын жетекчиси Б.Т. Бейшенкуловго жүктөлсүн.

 

 

Төраганын ыйгарым
укуктарын аткаруучу                                             А. Шайымкулова