13.11.2021 №1183 «Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясынын ишенимдүү адамдары жөнүндө

 

2021-жылдын 11-ноябрында «Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясы мурда сунуш кылган, ишенимдүү адамдарын чакыртып алуу жөнүндө билдирди.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 4-ноябрындагы №1104 чечими менен «Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясынын  Токобаев Ормонбекдин, Бабыев Акматтын, Мамаев Калдыбайдын, Матаев Ташболоттун, Мурзакулов Нурадин Тайчабаровичдин, Сулайман уулу Уландын, Эркинбаев Абдыкадырдын  катталган ишенимдүү адам катары каттоолору жокко чыгарылсын:

2. Бул чечим күчүнө кирген учурдан тартып, «Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясынын ишенимүү адам катары Токобаев Ормонбеке №206, Бабыев Акматка №191, Мамаев Калдыбайга № 200, Матаев Ташболотго №201, Мурзакулов Нурадин Тайчабаровичге № 203, Сулайман уулу Уланга №205, Эркинбаев Абдыкадырга № 209 партиясынын берилген күбөлүктөрү анык эмес деп таанылсын.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер жана саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Н.Ч. Койчукеевге жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 13-ноябры

№1183