11.11.2021 №1163 «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын ишенимдүү адамдарын каттоо жөнүндө

«Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия»

саясий партиясынын ишенимдүү адамдарын каттоо жөнүндө

 

Жарандардын өздөрүнүн ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө арыздарынын жана 2021-жылдын 10-октябрындагы (кириш №02-14/4140) «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын сунуштамасынын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесине, 60-1-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. «Кыргызстанды Бириктирүүчү Патриоттук партия» саясий партиясынын ишенимдүү адамдары болуп төмөндөгүлөр катталсын:

- Бейсембаева Умут Кубанычбековна;

- Джаманкеева Рамиля Кенешовна;

- Ажимурзаева Патила Иманалиевна;

- Пазилов Хамдамжан Октябрович;

- Омуралиева Калипа Мырсабековна;

- Раимкулов Манас Кубанычбекович;

- Эшатова Нургул Арстанбековна.

2. Катталган ишенимдүү адамдарына белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрү берилсин.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер жана саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо доку

менттерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Н.Ч. Койчукеевге жүктөлсүн.

 

ТӨРАГАНЫН ОРУН БАСАРЫ Т. ШАЙНАЗАРОВ

 

 

Бишкек ш., 2021-жылдын 11-ноябры

№ 1163