20.12.2017 №115 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторун түзүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Чүй, Ысык-Көл облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 27-ноябрындагы ПЖ №3 жана «Жалал-Абад, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын кээ бир жергиликтүү кеңештерин таркатуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 12-декабрындагы ПЖ № 13 Жарлыктарына ылайык 2018-жылдын 28-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү максатында, "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана. референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоолорун өткөрүүдө жарандардын өз эркин аң-сезимдүү билдирүүсүнө, шайлоонун айкындуулугуна көмөктөшүү, талапкерлер үчүн тең жана калыс шарттарды түзүү, үгүт жүргүзүүдө жарандардын шайлоо укуктарын сактоо, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын, алардын кызмат адамдарынын, саясий партиялардын жана башка органдардын, уюмдардын аракеттерине (аракетсиздиктерине) же чечимдерине карата даттануу мүмкүнчүлүгүн берүү, ошондой эле талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын түшүү булактарын, туура эсепке алууну жана пайдаланууну контролдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
1. 2018-жылдын 28-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү максатында төмөнкүдөй Жумушчу топтор түзүлсүн:
- Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоо маселелери боюнча жумушчу топ;
- Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү эрежелерин сактоону контролдоо боюнча жумушчу топ;
- Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топ;
- Кыргыз Республикасынын  жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоону өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобу;
- Ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топ.
2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Н.Шайлдабековага жүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                                            Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 20-декабры
№ 115