15.12.2017 №114 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын шайлоочуларына, саясый партияларына, жалпыга маалымдоо каражаттарына, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө жана шайлоо процессинин

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 23-пункттарын жетекчиликке алып,  2018-жылдын 28-январында өткөрүлө турган кээ бир жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону уюштуруунун жана даярдоонун негизги этаптары жөнүндө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн, саясий партиялардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн, жарандарды маалымдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
1.Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын шайлоочуларына, саясый партияларына, жалпыга маалымдоо каражаттарына, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө жана шайлоо процессинин катышуучуларына Кайрылуусу (мындан ары-Кайрылуу) тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Бул Кайрылуу  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын жана жергиликтүү маалымат каражаттарына жарыялоо үчүн тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жөнөтүлсүн.
3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппарат жетекчиси Б.С.Жумагуловго жүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                                                   Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 15-декабры
№ 114