19.06.2021 №114 А. Джалиловдун, М. Абдурахмановдун, А. Мамазайитовдун, С. Салиевдин арызы жѳнүндѳ

А. Джалиловдун, М. Абдурахмановдун, А. Мамазайитовдун, С. Салиевдин арызы жѳнүндѳ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Өзгѳн шаардык кеңешинин депутаттары А. Джалиловдон, М. Абдурахмановдон, А. Мамазайитовдон, С. Салиевден 2021-жылдын 13-июнунда (№ 01-10/1885) арыз келип түшкѳн.

Арызда Өзгѳн шаарынын мэрин шайлоо мыйзам бузуулар менен, атап айтканда, бюллетендерди телефонго сүрѳткѳ тартып алуу, добуш берүү үчүн белги графасында депутаттардын фамилиясы, аты менен белги коюу, добуш берүү үчүн орун-жайга жалпыга маалымдоо каражаттарынын ѳкүлдѳрүн киргизбѳѳ менен ѳткѳндүгү кѳрсѳтүлгѳн. Ошондой эле шайлоо ѳткѳрүү учурунда Өзгѳн шаарынын мэринин кызмат ордуна талапкер Н. Каримовдун тарапташтары жана туугандары тарабынан шайлоо процессине кысым жасалгандыгы кѳрсѳтүлгѳн.

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу арыз ээлери 2021-жылдын 10-июнунда болуп ѳткѳн Өзгѳн шаарынын мэрин шайлоону анык эмес деп таанууну суранышкан.

Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобу арыз ээлеринин, аймактык щайлоо комиссиясынын жүйѳлѳрүн угуп жана талкуулап, сунуш кылынган материалдарды карап чыгып, Өзгѳн шаарынын мэринин шайлоо процессинде жол-жоболорду жана эрежелерди бузууга жол берилген эмес деген тыянакка апкелет.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 3-пунктуна ылайык, шайлоо комиссиялары ачыктык принциби боюнча өз ишин жүзөгө ашырат.

Өзгѳн аймактык шайлоо комиссиясынын тѳрагасы К. Акыбаев шайлоо башталганга чейин шаардык кеңештин депутаттарынын талаптары боюнча шайлоого жалпыга маалымдоо каражаттарынын ѳкүлдѳрү киргизилбегендигин түшүндүрдү. Өзгѳн аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо процессинин ачык, айкын болушу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын ѳкүлдѳрүнүн катышуусун чектѳѳгѳ жол бербѳѳнү ѳтѳ суранган, натыйжада ЖМКга шайлоо процессин чагылдырууга жол берилген.

Борбордук шайлоо комиссиясы арызда кѳрсѳтүлгѳн Өзгѳн шаарынын мэринин кызмат ордуна талапкер Н. Каримовдун тарапташтары тарабынан кысым жасалгандыгы тууралуу маалымат боюнча Өзгѳн шаарынын мэринин кызмат ордуна талапкер Н. Каримовдун тарапташтары тарабынан кысым жасалгандыгы жѳнүндѳ маалыматты иликтѳѳ жана укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылууну зарыл деп эсептейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бѳлүгүн, 6, 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароосунун тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Өзгѳн шаарынын мэрин шайлоону анык эмес деп таануу бѳлүгүндѳ А. Джалиловдун, М. Абдурахмановдун, А. Мамазайитовдун, С. Салиевдин арызын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Өзгѳн аймактык шайлоо комиссиясына шайлоо ѳткѳрүүдѳ ачыктык принциптерин бекем сактоо кѳрсѳтүлсүн.

3. Өзгѳн шаарынын мэринин кызмат ордуна талапкер Н. Каримовдун тарапташтары тарабынан шайлоо процессине кысым жасалган болушу жѳнүндѳ маалыматты иликтѳѳ жана укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылсын.

4. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А. Асаналиевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                            Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 19-июну

№ 114