08.11.2021 №1130 «Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясынын ишенимдүү адамы жөнүндө

«Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясынын ишенимдүү адамы жөнүндө

2021-жылдын 7-ноябрында «Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясы мурда сунуш кылган, ишенимдүү адамын чакыртып алуу жөнүндө билдирди.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 4-ноябрындагы №1104 чечими менен «Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясынын Женалиев Айтбайдын катталган ишенимдүү адам катары каттоосу жокко чыгарылсын:

2. Бул чечим күчүнө кирген учурдан тартып, «Азаттык» демократиялык партиясы» саясий партиясынын ишенимүү адам катары №195 партиясынын Женалиев Айтбайга,берилген күбөлүгү анык эмес деп таанылсын.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер жана саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Н.Ч. Койчукеевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 8-ноябры

№1130