19.06.2021 №111 К. Атабаевдин арызы жѳнүндѳ (11.06.2021-ж., № 01-12/1865)

К. Атабаевдин арызы жѳнүндѳ

(11.06.2021-ж., № 01-12/1865)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2021-жылдын 10-июнунда болуп ѳткѳн Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айыл ѳкмѳтүнүн башчысын шайлоону мыйзамдуу жана анык деп эсептѳѳ ѳтүнүчү менен К. Атабевден 2021-жылдын 11-июнунда (№ 01-12/1865) арыз келип түшкѳн.

Арыз ээси 2021-жылдын 10-июнунда Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айыл ѳкмѳтүнүн башчысын шайлоо болуп ѳткѳндүгүн белгилейт. Ага 31 депутаттардын жалпы санынан 30 депутат катышкан. Депутаттардын бирѳѳсү милициянын кызматкерлери тарабынан кармалгандыгына байланыштуу УКИге киргизилгендинен улам айыл ѳкмѳтүнүн башчысын шайлоого катышкан эмес.

Шайлоого тѳрт талапкер катталган. Биринчи турда талапкерлер мына мындай добуштарды алышкан: Акимов А. - 12 добуш, Атабаев К. (арыз ээси) - 9 добуш, Аширалиев А. - 8 добуш, Шарапов А. - 1 добуш, бир бюллетень баарына каршы берилген.

Экинчи турда эң кѳп добуштарды алышкан эки талапкер: Атабаев К. - 15 добуш, Акимов А. - 14 добуш алышкан, бир бюллетень баарына каршы берилген.

Арыз ээси түшүнүксүз себептерден улам Кадамжай аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун натыйжалары болуп ѳткѳн жок деп таанылгандыгын белгилейт. Ушуга байланыштуу 2021-жылдын 10-июнунда болуп ѳткѳн Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айыл ѳкмѳтүнүн башчысын шайлоону мыйзамдуу жана анык деп эсептѳѳнү ѳтүнгѳн.

Арыз ээсине кароонун датасы жана убактысы маалымдалган, бирок техникалык себептерден улам жыйынга катышкан эмес.

Борбордук шайлоо комиссиясы арыз ээсинин жүйѳлѳрүн жана сунуш кылынган материалдарды карап жана талкуулап, тѳмѳндѳгүдѳй корутундуга келет.

«Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык, «Тиешелүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет».

2021-жылдын 10-июнундагы Халмион айыл ѳкмѳтүнүн башчысын шайлоодо добуш берүүнүн натыйжалары жѳнүндѳ протоколго жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколго ылайык А. Акимов – 14 добуш, К. Атабаев -15 добуш алышкан, баарына каршы 1 добуш берилген.

Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айылдык кеңешинин депутаттарынын жалпы саны 31 депутатты түзѳт.

Ошентип К. Атабаев да, башка талапкерлер да депутаттардын жалпы санынын зарыл кѳпчүлүк добушун, б.а. 16 же андан кѳп добушун алышкан эмес.

Жогоруда баяндалгандарды эске алып, Борбордук шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 10-июнундагы Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айыл ѳкмѳтүнүн башчысын шайлоодо добуш берүүнүн натыйжалары жѳнүндѳ протокол жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протокол күчүндѳ калтырылууга жатат деп эсептейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 3-бѳлүгүн, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароосунун тартиби жөнүндө» жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. 2021-жылдын 10-июнунда болуп ѳткѳн Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айыл ѳкмѳтүнүн башчысын шайлоону мыйзамдуу жана анык деп таануу жѳнүндѳ К. Атабаевдин арызын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А. Асаналиевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 19-июну

№ 111