11.02.2020 №1 «Кыргыз Республикасынын талапкерлеринин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн керектүү документтердин тизмегин жана формасын бекитүү жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү

«Кыргыз Республикасынын талапкерлеринин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн керектүү документтердин тизмегин жана формасын бекитүү жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 12-февралындагы № 3 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53,60-беренелерине ылайык, «Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү  боюнча шайлоо комиссиялары тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып,Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын шайлоолор жөнүндө мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөндөгүдөй

 

ЧЕЧТИ:

 

1. «Кыргыз Республикасынын талапкерлеринин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттаыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн керектүү документтердин тизмегин жана формасын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 12-февралындагы № 3 чечимине төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1)  жогоруда аталган чечимдин № 1 тиркемеси менен бекитилген шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн аймактык шайлоо комиссиясына саясий партиялар тарабынан берилүүчү керектүү документтердин тизмеги:

- төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-пункт менен толукталсын:

«3-1. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн каттоо күбөлүгү (№ 3-1 форма)»;

- төмөнкүдөй мазмундагы 8-1-пункт менен толукталсын:

«8-1. Билими тууралуу документтин көчүрмөсү (орто жалпы билимден төмөн эмес билими тууралуу документтин көчүрмөсү)»;

- № 9 формадагы “саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы аты-жөнү” деген сөздөрдөн кийинки “же коммерциялык эмес уюмдар” деген сөздөр алып салынсын;

-төмөнкүдөй мазмундагы 15- пункт менен толукталсын:

«Талапкердин күбөлүгү( № 10 форма)»;

төмөнкүдөй мазмундагы 16- пункт менен толукталсын:

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен формада жеке маалыматтарды жыйноого жана иштеп чыгууга макулдук берүү (№11 форма)»;

төмөнкүдөй мазмундагы 17- пункт менен толукталсын:

«Башка мамлекеттин жарандыгы жок документ (декларация) (№ 12 форма)»;

төмөнкүдөй мазмундагы 18- пункт менен толукталсын:

«18. Саясий партияны мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү»;

- № 1, 2 тиркемелерге ылайык 1, 2-формалар жаңы редакцияда баяндалсын;

- № 3 тиркемеге ылайык  3-1-форма менен толукталсын;

- № 4,5 тиркемелерге ылайык 4,5-формалар жаңы редакцияда баяндалсын;

- № 8, 9, 10 тиркемелерге ылайык 10, 11, 12-формалар менен толукталсын;

2. жогоруда аталган чечимдин №2 тиркемеси менен бекитилген айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн аймактык шайлоо комиссиясына саясий партиялар тарабынан берилүүчү керектүү документтердин тизмеги:

- төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-пункт менен толукталсын:

 «3-1. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн каттоо күбөлүгү (№ 3-1форма)»;

- төмөнкүдөй мазмундагы 8-1-пункт менен толукталсын:

 «8-1. Билими тууралуу документтин көчүрмөсү (орто жалпы билимден төмөн эмес билими тууралуу документтин көчүрмөсү)»;

- № 9 формадагы “саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты-жөнү” деген сөздөрдөн кийинки “же коммерциялык эмес уюмдар” деген сөздөр алып салынсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 13- пункт менен толукталсын:

 «Талапкердин күбөлүгү (№ 10 форма)»;

төмөнкүдөй мазмундагы 14- пункт менен толукталсын:

«13. Шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн тастыктаган документ”;

төмөнкүдөй мазмундагы 15- пункт менен толукталсын:

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен формада жеке маалыматтарды жыйноого жана иштеп чыгууга макулдук берүү (№11форма)»;

төмөнкүдөй мазмундагы 16- пункт менен толукталсын:

«Башка мамлекеттин жарандыгы жок документ (декларация)

(№ 12 форма)»;

төмөнкүдөй мазмундагы 17- пункт менен толукталсын:

«17. Саясий партияны мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү»;

- № 1, 2 тиркемелерге ылайык 1,2-формалар жаңы редакцияда баяндалсын;

- № 3 тиркемеге ылайык  3-1-форма менен толукталсын;

- № 4,5  тиркемелерге ылайык 4,5-формалар жаңы редакцияда баяндалсын;

- № 6, 7, 8 тиркемелерге ылайык 10, 11, 12-формалар менентолукталсын.

3. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                 Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 11 февраль,2020 -жылы

№ 1