13.10.2017 №108 Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо учурундагы Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Жумушчу топторунун иши тууралуу маалымат жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ  КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо учурундагы  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төмөнкү Жумушчу топторунун иши тууралуу маалыматтары эске алынсын:
1) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топтун маалыматы (1-тиркеме);
2) Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоо маселелери боюнча жумушчу топтун маалыматы (2-тиркеме);
3) Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча жумушчу топтун маалыматы (3-тиркеме);
4) Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун маалыматы (4-тиркеме);
5) Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу боюнча жумушчу топтун маалыматы (5-тиркеме);
6) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун маалыматы (6-тиркеме);
7) Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жерлерде жашаган же жүргөн жарандардын катышуусун уюштуруу боюнча жумушчу топтун маалыматы (7-тиркеме).
2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3.Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппарат жетекчиси Б. Жумагуловго жүктөлсүн.


 
ТӨРАГА                                                            Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш, 2017-жылдын 13-октябры
№ 108