10.09.2023-ж. №213 Талапкер К.К. Самаковдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү Д. Суйундук уулунун «Фейсбук» социалдык тармагындагы пайдалануучу «Azamat Maripov» дун жарыяланмасы жѳнүндѳ арызы тууралуу

Талапкер К.К. Самаковдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү
Д. Суйундук уулунун «Фейсбук» социалдык тармагындагы пайдалануучу «Azamat Maripov» дун жарыяланмасы жѳнүндѳ арызы тууралуу

 

2023-жылдын 5-сентябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – КР БШК сы) №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер К.К. Самаковдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү Д. Суйундук уулунан арыз келип түшкѳн.

Арыз ээси «Фейсбук» социалдык тармагындагы пайдалануучу «Azamat Maripov» чындыкка туура келбеген жалган маалыматтарды жайылтып жаткандыгын билдирген. 2023-жылдын 4-сентябрында аталган пайдалануучу тарабынан депутаттыкка талапкер К. Самаковдун жоюлбаган соттуулугу бар экендиги, анын БШКнын тѳрагасы Н. Шайлдабекова менен тууганчылык мамилеси жѳнүндѳ жана ушуга байланыштуу №26 Ленин бир мандаттуу округ боюнча Жогорку Кеңештин депутатын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгын ѳзгѳртүү үчүн серверге таасир этиши мүмкүн экендиги тууралуу маалымат жарыялаган.

2023-жылдын 6-сентябрында кѳрсѳтүлгѳн арыз Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү эрежеси маселелери боюнча жумушчу топтун ( мындан ары – Жумушчу топ) отурумунда каралган жана материал «Azamat Maripov» аттуу пайдалануучунун өздүгүн тактоо боюнча чара кабыл алуу үчүн Ыкчам чара кѳрүү координациялык тобунун (ЫЧКТ) кароосуна жиберилген.

2023-жылдын 8-сентябрында Жумушчу топтун кароосуна ЫЧКТ тарабынан мурда жѳнѳтүлгѳн материалдар боюнча Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБ нин маалыматы келип түшкѳн, жѳнѳтүлгѳн материалдар Бишкек шаарындагы Ленин районунун ИИБ нын МКЖ сына №02-001-2023-022083 саны менен катталган, анын алкагында кылмыш ишин козгоодон баш тартылган.

Келип түшкѳн арызды жана алынган материалдарды карап чыгып, Жумушчу топ тѳмѳндѳгүлѳрдү белгеген.

1. Соттуулугу жоюлбаган жаран Жогорку Кеңештин депутаты боло албайт, ошондуктан КР БШКсы парламенттин депутаттыгына талапкер катары каттоонун алдында текшерүү жүргүзѳт. Талапкердин соттуулугу маселеси КР ИИМдин кароосундагы, тактап айтканда анын бөлүмү – Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын (КР ИИМ МТББ) маселеси болуп саналат.

КР БШК сы «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук ѳз ара аракеттенүү системасы аркылуу шайлоого катышууга ниеттенген жарандын соттуулугу жѳнүндѳ ведомстволор менен маалымат алмашып турат.

2023-жылдын 10 жана 15-августундагы КР ИИМ МТББ берген маалыматына ылайык текшерүү учурунда К. Самаковдун жоюлбаган соттуулугу болгон эмес.

КР БШК сы ошондой эле Башкы прокуратурадан да маалымат сураган, бул маселе боюнча жоопкерчилик КР ИИМде деген жооп алган.

КР ИИМден жана Башкы прокуратурадан алган маалыматтардын негизинде КР БШК сы К.Самаковду Ленин округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттаган.

2. Талапкер К. Самаковдун БШКнын тѳрагасы менен туугандык байланышы жок.

3. Добуш берүүнүн жыйынтыгын жыйынтыктоону ишке ашырган КР БШКнын серверине сырттан таасир этүүгѳ мүмкүн эмес.

Добуш берүү аяктаганда добуш берүүнүн жыйынтыгынын алдын ала маалыматтары автоматтык түрдѳ автоматтык эсептѳѳчү урналардан (АЭУ) байланыштын корголгон каналдары боюнча шифрленген түрдѳ КР БШКнын борбордук серверине берилет жана жарандарга жана коомдук кѳзѳмѳлгѳ жарыялоо максатында маалыматтык шайлоо системасынын (МШС) сайтына заматта жарыяланат. Мында АЭУнун отчетторунун кѳчүрмѳсү серверге жѳнѳтѳрдѳн мурда участкалардагы бардык байкоочуларга берилет.

Мыйзамдарга ылайык добуш берүүнүн жыйынтыктары добуштарды кол менен эсептѳѳнүн натыйжасы боюнча белгиленет, ал АЭУнун жыйынтыктары жѳнѳтүлгѳндѳн жана жарыялангандан кийин жүргүзүлѳт. Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилѳѳгѳ жана ѳзгѳртүүгѳ эч кандай таасир этүү мүмкүнчүлүгү жок, добуштарды эсептѳѳ айкын жана ачык жүргүзүлѳт.

Жумушчу топтун жыйынында А.М. Марипов талапкер К.К Самаков жана жогоруда аталган башка маалыматтар боюнча пост жарыяланган Azamat Maripov аккаунту чынында эле ага таандык экендигин жана ѳзү жүргүзүп турарын, андан тышкары ѳзүнүн туура эмес иш жасагандыгын, жарыяланмада камтылган маалыматтын жалган экендигин моюнуна алган. Өзүнүн аккаунтунан жалган маалыматтардын баарын алып салгандыгын маалымдаган.

Конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 5-бѳлүгүнѳ ылайык «Талапкерлер, алардын өкүлдөрү, саясий партиялардын өкүлдөрү, жалпыга маалымдоо каражаттары, башка жактар шайлоо алдындагы өнөктүктөргө катышууда билип туруп жалган маалыматтарга негизделген жана талапкерлердин, саясий партиялардын абийирине, ар-намысына же ишмердик беделине зыян келтирген жарыялоолорго жол берүүгө укуксуз...».

Ушуга байланыштуу, А.М. Марипов «Фейсбук» социалдык тармагында талапкер тууралуу жалган маалыматтарды жарыялагандыгын эске алып, Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 66-беренесине ылайык А.М. Мариповду жоопкерчиликке тартуу маселесин кароону сунуштады.

Келип түшкѳн арызды жана материалдарды карап чыгып, Жумушчу топтун чечимин эске алып, Борбордук шайлоо комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй корутундуга келет.

Конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайлоо комиссиялары шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартибинин сакталышын көзөмөлдөйт жана кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды көрөт».

Жогоруда кѳрсѳтүлгѳн кодекстин 66-беренесине ылайык «Депутаттыкка же башка шайлануучу кызмат ордуна талапкер жөнүндө талапкердин ар-намысына же кадыр-баркына шек келтирген маалыматтарды билип туруп жайылтуу, - жеке жактарга 125 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 350 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет».

Баяндалгандардын негизинде, ««Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 66-беренесине ылайык Марипов Азамат Мариповичти жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ маселени кароо үчүн материалдар Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жѳнѳтүлсүн.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси
У. Жылкыбаевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                    Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 10-сентябры

№213