10.09.2023-ж. №210 «Фейсбук» социалдык тармагынын пайдалануучусу «Tolik Erkebaevc» тарабынан шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн шарттарынын бузулгандыгы жѳнүндѳ Бишкек шаарынын Ленин районунун прокуратурасынын маалыматы тууралуу

«Фейсбук» социалдык тармагынын пайдалануучусу «Tolik Erkebaevc» тарабынан шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн шарттарынын бузулгандыгы жѳнүндѳ Бишкек шаарынын Ленин районунун прокуратурасынын маалыматы тууралуу

2023-жылдын 10-сентябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына шайлоо комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) «Фейсбук» социалдык тармагынын пайдалануучусу «Tolik Erkebaevc» тарабынан шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн шарттарынын бузулганыдыгы жѳнүндѳ Бишкек шаарынын Ленин районунун прокуратурасынан маалымат келип түшкѳн.

Ошол эле күнү Борбордук шайлоо комиссиясына Бишкек шаарынын Ленин районунун ИИБнен жогоруда аталган бузуулар боюнча №02-001-2023-022513 сандуу материал келип түшкѳн.

Келип түшкѳн материалдарга ылайык Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топ) тарабынан 2023-жылдын 9-сентябрында саат 12-09 да «Фейсбук» социалдык тармагынын пайдалануучусу «Tolik Erkebaevc» талапкер Р.Т Тагаевге добуш берүү чакырыгы менен талапкердин сүрѳтүн кошуп үгүт материалын жарыялаган.

Жумушчу топтун жыйынында бул маслелени кароодо «Tolik Erkebaevc» аталыштагы пайдалануучу – Т.Э. Хайтбаев бул аккаунт ал тарабынан жүргүзүлүп жаткандыгын жана ѳзүнүн баракчасынан үгүт материалын алып салгандыгын билдирген.

Келип түшкѳн материалдарды карап жана иликтеп чыгып, Жумушчу топ тѳмѳндѳгүлѳрдү белгиледи.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 23-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганда токтойт».

2023-жылдын 10-сентябрына дайындалган №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын календардык планынына (БШКнын 12.07.2023ж. №65 токтому менен бекитилген) ылайык шайлоо алдындагы үгүт иштери
2023-жылдын 9-сентябрында саат 8-00 до токтотулат.

Конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайлоо комиссиялары шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүүнүн белгиленген тартибинин сакталышын көзөмөлдөйт жана кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды көрөт».

Баяндалгандардын негизинде, Т.Э. Хайтбаев тарабынан конституциялык Мыйзамдын 23-беренесин бузуу фактысын эске алып, Жумушчу топ Т.Э.Хайтбаевди шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодекси боюнча жоопкерчиликке тартууну сунуштады.

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайлоочу, байкоочу, талапкер же анын өкүлү, ишенимдүү адамы тарабынан шайлоо жөнүндө мыйзамдарда каралган шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарынын бузулушу, - жеке жактарга 75 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет».

Келип түшкѳн арызды жана материалдарды карап чыгып, Жумушчу топтун чечимин эске алып, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык Хайтбаев Таваккал Эркабаевичти жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ маселени кароо үчүн материалдар Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жѳнѳтүлсүн.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси У. Жылкыбаевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                     Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 10-сентябры

№ 210