08.02.2023 №2 2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча жумушчу топторду түзүү жѳнүндѳ

2023-жылдын 9-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча жумушчу топторду түзүү жѳнүндѳ

 

«Кыргыз Республикасынын Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 6-февралындагы ПЖ № 19 Жарлыгы менен дайындалган Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого даярдык кѳрүүгѳ жана ѳткѳрүүгѳ байланыштуу, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып, шайлоо процессинин объективдүүлүгүн жана айкындыгын, талапкерлер үчүн бирдей жана акыйкат шарттарды түзүүнү камсыз кылуу, жарандардын шайлоо укуктарын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын, саясий партиялардын жана башка органдардын жана уюмдардын аркеттерине (аркетсиздигине) же чечимдерине даттануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

  1. Тѳмѳндѳгүдѳй жумушчу топтору түзүлсүн:

- Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топ;

- Шайлоо округдарын жана шайлоо участокторун түзүү маселелери боюнча жумушчу топ;

- Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобу;

- Ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобу.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы, 1-пунктта кѳрсѳтүлгѳн жумушчу топтордун курамын бекитсин

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳлѳрү аймактык шайлоо комиссияларына жана алар түзгѳн жумушчу топторго усулдук жардам кѳрсѳтсүн.

4. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасы Н.Шайлдабековага жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 8 февраль, 2023-жыл

№ 2