Брайль арибин менен материалдарды чыгаруу

ЖИ Мешечко Николай Иванович
Бишкек, Гоголь көч., 3, 57 батир (үй адреси)
Бишкек, Абая көч., 24 үй (офис)
0709 835 417 - Аида (жардамчы)
nikolai.meshechko@gmail.com