Брайль арибин менен материалдарды чыгаруу

ЖИ Мешечко Николай Иванович
Бишкек, Гоголь көч., 3, 57 батир (үй адреси)
Бишкек, Абая көч., 24 үй (офис)
0553-337821
0702-623146 - Аида (жардамчы)
meshecko.nikolai@mail.ru