Жумушчу топтун иш-аракеттер планы

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн  Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо чаралары боюнча Жумушчу топтун

ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

 

Иш-чаралардын аталышы

 

Ишке  ашыруу мөөнөтү

Аткаруучу/ жооптуу ведомство

 1.  

2018–2020-жылдарга шайлоо жөнүндө мыйзамдарды өркүндөтүү Стратегииясына ылайык 2019–2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары убактылуу жашаган же жүргөн  Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо чаралары боюнча Жумушчу топтун негизги иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана бекитүү.  

2020-жылдын

февралы

ЖТ

 1.  

 “Чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн  Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо жөнүндө” Жобонун жаңы редакциясын иштеп чыгуу жана бекитүү.

2020-жылдын

марты

ЖТ

 1.  
  1. КР чегинен тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары аккредитациялаган өлкөнүн тиешелүү компетенциялуу органдары менен макулдашуу боюнча КР ТИМдин сунушу боюнча КР дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин, КР мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн аймагында шайлоо участокторун ачуунун эсебинен чет өлкөлөрдөгү шайлоо участокторунун санын көбөйтүү.
  2. Шайлоочулардын тизмесине киргизүү үчүн КР жарандарынын биометрикалык регистрациядан өтүүсү үчүн шарттарды түзүү:
 • биометрикалык маалыматтарды чогултуу үчүн чет өлкөлөрдөгү мекемелерди жабдуулар менен камсыздоо;
 • КРге кирип келаткан жана КРден чыгып бараткан  жарандар үчүн аэропорттордо, темир жол бекеттеринде биометрикалык маалыматтарды чогултуу үчүн пункттарды ачуу;
 • чет өлкөлөрдө биометрикалык маалыматтарды көчмө жол менен чогултууну уюштуруу.
  1. чет өлкөлөрдө түзүлгөн шайлоо участокторун керектүү техникалык жабдуу (АЭУ, шайлоочуну идентификациялоочу жабдуу ж.б.) менен камсыздоо.
  2. Шайлоочулардын тизмеси менен иштөө:
 • шайлоочулардын шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети тууралу, алардын шайлоочулардын тизмесинде жок экендиги  тууралу, тизмедеги ката же так эместиктер  тууралу арыздарын иштеп чыгуу аркылуу КР чегинен тышкары жашаган же жүргөн КР  шайлоочуларынын тизмесин актуалдаштыруу;
 • арыз берүүчүлөрдү анык идентификациялоо жана аутентификациялоо форматын (жеке берүү, бергенде идентификациялоо, аутентификация) камсыздоо аркылуу электрондук арыз берүү мүмкүнчүлүктөрүн киргизүү; 
 • ченемдик актыларга тиешелүү өзгөртүүлөрдү  киргизүү менен чет өлкөлөрдөгү бардык мекемелерде «Консулдук эсеп»  АМСин пайдаланууга киргизүү.
  1. Чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн  КР жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыздоо маселелери боюнча чет өлкөлөрдөгү мекендештер жана КР жарандарынын бирикмелери байланыш түзүү жана байланышта болуу, ошондой эле иш жүргүзүү.
  2. КР чегинен тышкары түзүлгөн УШК мүчөлөрү үчүн окутуучу тренингдерди өткөрүү.
  3. e-learning электрондук платформасы үчүн окутуучу материалдарды иштеп чыгуу, кароо жана бекитүү.

2020-жылдын май-июлу

 

 

 

2020-жылдын январынан - дайыма

 

 

 

2020-жылдын

июль - сентябры

 

2020-жылдын

сентябры

 

2020-жылдын март-июлу 

 

 

даярдыкка жараша

дайыма

 

2020-жылдын июлу

2020-жылдын  сентябры

ТИМ, ММК, ИИМ, МКК, БШК

 

 

ТИМ, МКК

 

 

 

 

 

БШК

 

 

ТИМ, БШК, МКК

 

 

МКК, БШК

 

 

ТИМ, МКК

 

ТИМ, ММК

БШК

 

БШК, ТИМ

БШК

 1.  
  1. Чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн  КР жарандары үчүн атайын маалыматтык (басма, көрмө жана укма) материалдарды иштеп чыгуу жана бекитүү.
  2. КР ТИМ, БШК, ММК, МКК, ИИМ сайттарында жана социалдык түйүндөрүндө, КР чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин, КР мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн сайттарында, мекендештердин коомдук уюмдарынын социалдык түйүндөрүнүн беттеринде жана ЖМКларда бардык шайлоочуларга тийиштүү жалпы маалыматты, ошондой эле чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн КР жарандары үчүн атайын маалыматтык материалдарды жайгаштыруу.
  3. КР чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жана КР мамлекеттик органдарынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн имараттарына төмөнкүлөрдү жайгаштыруу:
 • шайлоо, талапкерлер, саясий партиялардын программалары тууралу маалыматтык плакаттарды;
 • толтурулган шайлоо бюллетендеринин үлгүлөрүн;
 • шайлоонун календарлык планын.
  1. Чет өлкөлөрдөгү шайлоочулар үчүн маалыматтык-түшүндүрүү жолугушууларды өткөрүү.

 

  1. Чет өлкөлөрдөгү шайлоочулар менен Фейсбук платформасында шайлоого даярдануунун жана  өткөрүүнүн жүрүшү тууралу онлайн жолугушууларды уюштуруу.
  2. ЖМКда жана мекендештердин басылмаларында ЖТ  мүчөлөрү менен шайлоо темасында интервьюлардын сериясын уюштуруу.
  3. ТИМ, БШК, МКК, ММК сайттарында чет өлкөлөрдөгү шайлоочулар үчүн атайын бөлүк түзүү.

дайыма

 

дайыма

 

 

 

 

2020-жылдын июль-сентябры

 

 

 

 

 

өзүнчө график боюнча

дайыма

 

дайыма

 

2020-жылдын майы

ЖТ

 

ЖТ

 

 

 

 

ТИМ

 

 

 

 

ЖТ

 

БШК, ТИМ, ММК

ЖТ

 

ТИМ, БШК, ЖТ

 

Кыскартуулар:

КР БШК

КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

КР ТИМ

КР Тышкы иштер инистрлиги

КРӨ караштуу МКК

КР Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик каттоо кызматы

КРӨ караштуу ММК

КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы

КР УКМК

КР Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети

КР ИИМ

КР Ички иштер инистрлиги

«Замандаш» Ассоциациясы

«Кыргызстандыктардын жана мекендештердин «Замандаш» 

эл аралык конгресси” Ассоциациясы

КЭУ

Коммерциялык эмес уюм

ЖТ

КР БШКга караштуу Жумушчу топ