Маалымат бюллетени № 12 2021-жылдын 15-21-ноябры

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 10

Чыгаруучу: ЦИК КР