Эскертме шайлоо күнү добуш берүү учун жайда (жерде) добуш берүүнүн санитардык-эпидемиологиялык коопсуздуктун эрежелери

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 8

Чыгаруучу: ЦИК КР