Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн байкоочулар менен иштешүүсү боюнча эскертме

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 10

Чыгаруучу: ЦИК КР