Маалымат бюллетени: 2021-жыл, Октябрь

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 9

Чыгаруучу: ЦИК КР