Маалыматтык бюллетень: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо тартиби боюнча кыска маалымат

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 20

Чыгаруучу: ЦИК КР