The scheme of Electoral dictricts in the Elections of Deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 13

Чыгаруучу: ЦИК КР