Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемасы

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 13

Чыгаруучу: ЦИК КР